CALMEAN Parental Control

i wiesz gdzie jest dziecko

Co to jest CALMEAN Parental Control?

Aplikacja Ochrony Rodzicielskiej na telefony z systemem Android. Po zainstalowaniu na telefonie dziecka umożliwia:

  • zlokalizowanie dziecka
  • określanie stref bezpieczeństwa dziecka (tzw. geofancing)
  • blokowanie niechcianych połączeń telefonicznych
  • blokowanie wybranych aplikacji w telefonie
  • określanie limitu czasu korzystania z aplikacji
  • sprawdzanie treści wiadomości SMS
  • sprawdzanie historii przeglądanych stron internetowych
  • zdalne zarządzanie telefonem w Panelu Kontrolnym na www.calmean.com
  • wysłanie powiadomień w sytuacjach zagrożenia

Proces rejestracji

Główne funkcje CALMEAN Parental Control

Blokowanie niechcianych aplikacji

Blokowanie niechcianych aplikacji

daje możliwość blokowania aplikacji, do których dziecko nie powinno mieć dostępu; każda nowo zainstalowana aplikacja wymaga odblokowania przez rodzica,

Ustalanie czasu na korzystanie z aplikacji

Ustalenie maksymalnego czasu korzystania z aplikacji

naucz swoje dziecko efektywnego wykorzystania czasu po przez ograniczenie maksymalnego czasu, jaki może spędzić w aplikacji. Będziesz miał kontrolę nad tym ile czasu Twoje dziecko spędza z grami,

Lokalizator

pozwala sprawdzić lokalizację dziecka oraz zobaczyć historię jego przemieszczenia się,

Ustalanie maksymalnego czasu korzystania z aplikacji

Limity używania aplikacji

możliwość ustalenia w jakie dni i w jakich godzinach dziecko będzie mogło korzystać z aplikacji w telefonie,

kontrola książki telefonicznej

Nadzór nad książką adresową

pozwala sprawdzić, z kim dziecko utrzymuje kontakt. Dodanie do książki telefonicznej nowego kontaktu wymaga potwierdzenia w aplikacji,

Blokada połąćzeń od niechcianych osób

Blokowanie rozmów telefonicznych i SMS-ów

umożliwia zablokowanie rozmów i wymiany wiadomości z osobami, które mają zły wpływ na dziecko, a także blokadę połączeń i SMS-ów od nieznajomych osób,.

Ustalanie stref bezpieczeństwa (geofancing)

Strefy bezpieczeństwa (geofancing)

funkcja umożliwia ustawienie na mapie stref, w których powinno znajdować się dziecko w określonych dniach i godzinach. Jeśli opuści strefę bezpieczeństwa lub się w niej nie pojawi – opiekun dostanie powiadomienie na telefon i adres e-mail,

Historia przeglądanych stron internetowych

Dostęp do historii przeglądanych stron internetowych

umożliwia sprawdzenie, jakie strony internetowe odwiedza dziecko,

Historia wysłanych i otrzymanych wiadomości sms

Historia wykonywanych połączeń i SMS

Informacje o wykonywanych telefonach i SMS’ach. Sprawdź z kim rozmawia i pisze Twoje dziecko, masz wgląd w treści jego SMSów, wszystko to po to by mieć pewność, że dziecko nie utrzymuje toksycznych relacji z niewłaściwymi osobami

Zarządzanie zawartością telefonu online

szybkie i łatwe zarządzanie dostępem do aplikacji i kontaktów dziecka poprzez stronę internetową, na której można włączyć lub wyłączyć wybrane funkcje.

Testuj przez 14 dni za darmo