Pravidlá ochrany osobných údajov a využívanie osobných údajov

 

Tento dokument informuje o spôsobe zhromažďovania, spracovávania a využívania osobných údajov, ktoré sú od Vás zhromaždené prostredníctvom internetového obchodu na www.calmean.com a údajov zhromaždených po celú dobu využívania služieb CALMEAN.

Správcom Vašich osobných údajov je Camo Code Sp z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2

Na správcu sa môžete obrátiť:

E-mailom: contact.sk@calmean.com

 • Poštou na adresu: CamoCode, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Poľsko
 • Telefonicky: +48 22 355 23 40. Zákaznícky servis je otvorený: od pondelka do piatku od: 9:00 do 16:00

Politika ochrany osobných údajov je súčasťou všeobecných podmienok o službách CALMEAN a mala by byť prečítaná spolu s uvedeným dokumentom. Obsah obsiahnutý v pravidlách ochrany osobných údajov by mal byť interpretovaný na základe všeobecných podmienok služieb Calmean a podmienok obchodu CALMEAN.

 

Aké údaje spracovávame?

Spracovávame údaje, ktoré poskytnete alebo necháte v rámci používania obchodu a služby CALMEAN. Jedná sa najmä o údaje potrebné na dokončenie objednávky v našom internetovom obchode, a údaje potrebné na vytvorenie a správne fungujúceho účtu na používanie služieb CALMEAN. Okrem toho spracovávame údaje, ktoré ste zanechali v rámci navigácie na našich webových stránkach a mobilnej aplikácii, teda tie, ktoré zanecháte v súboroch cookies.

Spracovávame dáta, ktoré sami poskytujete v rámci svojho účtu v službe (napríklad telefónne čísla v zozname.) – v tomto prípade je naše spracovanie obmedzené iba na poskytnutie virtuálneho priestoru, kde zverejňujete tieto údaje.

 

Aké sú ciele a právne dôvody na spracovanie Vašich osobných údajov a na aké obdobie sa budú spracovávať?

Účel spracovania údajov Právne predpisy Doba spracovania
Implementácia zmluvy medzi CamoCode – používateľ (tieto zmluvy sú zvyčajne predpismi, ktoré akceptujete pred použitím služby), vrátane poskytovania služieb, prispôsobenia služieb Vašim potrebám, analýzy a zlepšovania služieb a zabezpečenia bezpečnosti pri používaní služieb art. 6 ust. 1 b) GDPR – nevyhnutnosť na vykonanie zmluvy, ktorej stranou je používateľ Až do uplynutia platnosti zmluvy s CamoCode, s výhradou, že tieto údaje môžu byť niekedy spracované aj po uplynutí tejto zmluvy, ak je to povolené alebo vyžadované podľa platných zákonov, napr. spracovanie pre štatistické účely, účtovanie alebo reklamácie.
Štatistické merania art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR – oprávnený záujem správcu Do momentu nahlásenia námietky
Marketing našich produktov a služieb (vrátane analýzy údajov na reklamné a marketingové účely, zacielenie reklamy) Art. 6 ust. 1 lit. a) – Do momentu stiahnutia súhlasu Do momentu stiahnutia súhlasu

 

Ktorým príjemcom budú Vaše osobné údaje prenášané?

Aby sme mohli realizovať zmluvu, môžeme zdieľať zozbierané údaje s partnermi, prostredníctvom ktorých plníme záväzky, napr. ako sú kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia platobných systémov alebo spoločností zaoberajúce sa reklamáciami

 • subjektom, ktoré ich spracovávajú v našom mene, napr. poskytovateľom IT služieb, marketingovým agentúram, spoločnostiam poskytujúcim služby zamerané na meranie a zacielenie reklamy alebo iným subdodávateľom našich služieb,
 • Subjekty oprávnené na získanie údajov na základe uplatniteľného práva, napríklad súdy alebo orgány činné v trestnom konaní – samozrejme iba ak podajú žiadosť na základe vhodného právneho základu.

Vaše údaje sa môžu v určitých prípadoch zasielať príjemcom z tretích krajín, t.j. z krajín mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru, napr. ak je to potrebné na poskytovanie služieb vo vašom mene alebo ak bude podmienený ďalším platným právnym základom.

 

Aké sú Vaše práva, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a ako realizujeme Vaše práva

Tieto pravidlá vyžadujú, aby sme ich uplatnili do 30 dní, a v zložitých prípadoch je to doba troch mesiacov. Realizáciu svojich práv môžete vykonať ľubovoľným spôsobom, ale v závislosti od rozsahu oznámenia, odporúčame použiť pripravené nástroje, t.j ..:

· ovládací panel používateľa / mobilnú aplikáciu ako súčasť služby CALMEAN

· poštou na adresu administrátora údajov

 

Obzvlášť máte právo na:

 • Právo na prístup vrátane získania kópie údajov. Nahlasovanie prostredníctvom webového panelu / mobilnej aplikácie, pomocou príslušnej možnosti aplikácie. Po oznámení v stanovenej lehote dostanete odkaz, z ktorého si môžete stiahnuť kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Právo na podanie námietky / Žiadosť e-mailom (contact.sk@calmean.com). Po oznámení v predpísanej lehote dostanete informácie – odpoveď správcu údajov.
 • Právo požiadať o opravu údajov / Ak máte účet v rámci služieb CALMEAN, zmeny môžete vykonať samostatne; Ak vaša žiadosť prekročí rámec poskytovaných funkcií, obdržíte od nás informácie a potvrdíme zmenu údajov.
 • Právo odstrániť údaje (v niektorých prípadoch) / Nahlásenie prostredníctvom ovládacieho panelu / mobilnej aplikácie, pomocou vhodnej formy nahlásenia. Po oznámení v stanovenej lehote dostanete informácie – stanovisko správcu údajov / informáciu o odstránení / anonymizáciu Vami požiadaných informácii.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov,
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov / Nahlasovanie prostredníctvom e-mailovej adresy (contact.sk@calmean.com). Po oznámení v stanovenej lehote dostanete informáciu – stanovisko správcu údajov, a ak je žiadosť odôvodnená tak potvrdenie obmedzenia spracovania.
 • Stiahnutie súhlasu – kedykoľvek môžete odobrať akýkoľvek súhlas, ktorý poskytnete na spracovanie údajov (napr. na marketingové účely). Nahlásením prostredníctvom e-mailu (contact.sk@calmean.com) Po odoslaní dostanete informáciu – stanovisko administrátora údajov.
 • Právo na prenos, t. j. na prijímanie osobných údajov od administrátora, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte vhodnom na strojové čítanie / Nahlásenie prostredníctvom webového panelu/ mobilnej aplikácie pomocou príslušnej možnosti nahlásenia. Po odoslaní dostanete odkaz na miesto, v ktorom si budete môcť stiahnuť súbor so štruktúrovanou kópiou vašich osobných údajov, pripravený na prenos. Prvé nahlásenie je bezplatné, nasledujúce môžu byť spoplatnené podľa informácií od administrátora.

 

Informácie o „cookies“

 

Čo sú cookies

Správca a jeho partneri (teda vrátane partnerov, ktorí poskytujú analytické služby, inzerenti, vývojári aplikácií, sieťové reklamné agentúry) môžu umiestňovať a získavať prístup k informáciám vo forme súborov cookies a iných podobných technológií na Tvojom zariadení (napr. počítači, notebooku, smartphone).

Súbory cookies sú malé textové súbory uložené na koncovom zariadení, ktoré obsahujú určité informácie týkajúce sa používania našich webových stránok a internetového obchodu. Webová lokalita v prehliadači umiestni súbor cookies, ak to prehliadač povolí. Prehliadač umožňuje prístup k webovým stránkam iba cookies umiestneným na tomto webe, nie k súborom umiestneným inými webovými stránkami.

 

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

 • umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci služby CALMEAN, napríklad súbory na overenie, ktoré sa používajú na služby vyžadujúce autentifikáciu
 • „výkonnostné“ súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok
 • „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie“ nastavenia vybrané používateľom a personalizovať používateľské rozhranie

Vzhľadom na životnosť súborov cookies a iných podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:

 • relácie – dočasné súbory uložené na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenie webovej stránky, aplikácie alebo vypnutie softvéru (webový prehliadač);
 • trvalé – uložené v terminálovom zariadení používateľa na dobu určenú v parametroch súboru súborov cookies alebo dovtedy, kým ich používateľ odstráni.

Prečo používame cookies:

Používame cookies a iné podobné technológie na účely:

 • poskytovanie služieb;
 • prispôsobenia obsahu webových stránok a aplikácií podľa vašich preferencií a optimalizáciu používania webových stránok; napríklad rozpoznávanie vášho zariadenia na zobrazenie webových stránok prispôsobených vašim individuálnym potrebám;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používate naše služby, čo umožňuje ich zlepšenie;
 • udržiavanie relácie používateľa (po prihlásení), takže nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky a aplikácie;;
 • možnosť prezentácie reklám a obsahu prispôsobeného vašim preferenciám, vrátane spôsobu, ktorý zohľadňuje vaše záujmy, a to pomocou nástrojov online inzercie vrátane Google Adwords (správca cookies: Google Inc., so sídlom v USA, väčšie využívanie údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl) a Facebook Ads (správca cookies: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku). Vyššie uvedení partneri môžu spájať informácie s inými údajmi získanými od vás alebo získanými pri využívaní svojich služieb.
 • vykonávanie prieskumov, kvízov, súťaží a iných aktivít týkajúcich sa používateľa – najmä aby ste sa opakovane nepodieľali na tých istých aktivitách
 • na zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov: Google Analytics (správca súborov cookies: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA),
 • používať interaktívne funkcie na popularizáciu webových stránok pomocou webových stránok sociálnych sietí: twitter.com (administrátor cookie: Twitter Inc. so sídlom v USA) plus.google.com (správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA) Facebook.com [ správca cookies: Facebook Inc., so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku] nk.pl (správca cookies: Nasza Klasa SP so sídlom v Wroclaw.) LinkedIn.com (ďalej len správca cookies: LinkedIn Ireland Limited so sídlom v Írsku)

 

Spravovanie nastavenia prehliadača

V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje ukladanie informácií vo forme súborov cookies a iných podobných technológií štandardne na koncovom zariadení používateľa. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Nezmenenie znamená to, že vyššie uvedené informácie môžu byť uverejnené a uložené na vašom koncovom zariadení, a tak ukladáme informácie na vašom koncovom zariadení a získavať prístup k týmto informáciám. Z úrovne webového prehliadača, ktorý používate, môžete napríklad ručne spravovať súbory cookies. najobľúbenejších prehliadačoch existuje: schopnosť:

 • možnosť akceptovania cookies, ktoré umožňujú plné využitie možností ponúkaných webovými stránkami;
 • spravovanie súborov cookies na úrovni jednotlivých vybraných lokalít;
 • definovanie nastavení pre rôzne typy súborov cookies, napríklad prijímanie súborov ako trvalých alebo relácií atď .;
 • blokovanie alebo odstránenie súborov cookies.

 

Kde nájdete pomoc?

Podrobné informácie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Podrobnosti pre osoby, ktoré používajú jednotlivé webové prehliadače, vrátane:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Atď.

Upozorňujeme, že obmedzenia alebo vylúčenia používania súborov cookies a iných podobných technológií môžu mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii v našich službách.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o súboroch cookies a iných technológiách nájdete okrem iného na https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, youronlinechoices.com alebo v sekcii Pomoc v ponuke prehliadača.

 

Otázky a výhrady

Otázky a výhrady týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov možno adresovať na adresu:contact.sk@calmean.com