Pravidlá ochrany osobných údajov a využívanie osobných údajov

Tento dokument informuje o spôsobe zhromažďovania, spracovávania a využívania osobných údajov, ktoré sú od Vás zhromaždené prostredníctvom internetového obchodu na www.calmean.com a údajov zhromaždených po celú dobu využívania služieb CALMEAN.

Správcom Vašich osobných údajov je Camo Code Sp z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2

Na správcu sa môžete obrátiť:

E-mailom: contact.sk@calmean.com

 • Poštou na adresu: CamoCode, ul. 013 24 Strečno, SK
 • Telefonicky: +48 22 355 23 40. Zákaznícky servis je otvorený: od pondelka do piatku od: 9:00 do 16:00

Politika ochrany osobných údajov je súčasťou všeobecných podmienok o službách CALMEAN a mala by byť prečítaná spolu s uvedeným dokumentom. Obsah obsiahnutý v pravidlách ochrany osobných údajov by mal byť interpretovaný na základe všeobecných podmienok služieb Calmean a podmienok obchodu CALMEAN.

Aké údaje spracovávame?

Spracúvame:

 • Údaje, ktoré poskytnete alebo zanecháte v rámci používania obchodu, sú nevyhnutné na spracovanie objednávky v obchode. Údaje sú tiež nevyhnutné na spracovanie reklamácie v záručnej lehote ako aj pozáručnej a taktiež pri pomoci v zákazníckom servise.
 • Údaje potrebné na vytvorenie funkčného účtu na využívanie služby CALMEAN, najmä: e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje budú použité na prihlasovanie do služby, ako aj na prijímanie upozornení o stave zariadenia.
 • Údaje potrebné na poskytovanie služby rodičovskej kontroly používateľom. Jedná sa o údaje, ktoré používateľ poskytuje ako súčasť svojho účtu v službe; Naše spracovanie je obmedzené iba na poskytovanie virtuálneho priestoru, v ktorom sú tieto údaje umiestnené. Môžu to byť najmä: telefónne čísla a kontaktné mená z adresára zariadenia, čas používania zariadenia, čas používania jednotlivých aplikácií, informácie o stiahnutí aplikácie, adresy URL a čas navštívených webových stránok, lokalizácia zariadenia, profilová fotka a názov profilu vytvoreného používateľom. Tieto údaje budú k dispozícii a budú predložené iba používateľovi.
 • Ďalej spracovávame údaje, ktoré zanechávate v rámci navigácie na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách, t.j tie, ktoré necháte v cookies.


Aké sú ciele a právne dôvody na spracovanie Vašich osobných údajov a na aké obdobie sa budú spracovávať?

Účel spracovania údajovPrávne predpisyDoba spracovania
Implementácia zmluvy medzi CamoCode – používateľ (tieto zmluvy sú zvyčajne predpismi, ktoré akceptujete pred použitím služby), vrátane poskytovania služieb, prispôsobenia služieb Vašim potrebám, analýzy a zlepšovania služieb a zabezpečenia bezpečnosti pri používaní služiebart. 6 ust. 1 b) GDPR – nevyhnutnosť na vykonanie zmluvy, ktorej stranou je používateľAž do uplynutia platnosti zmluvy s CamoCode, s výhradou, že tieto údaje môžu byť niekedy spracované aj po uplynutí tejto zmluvy, ak je to povolené alebo vyžadované podľa platných zákonov, napr. spracovanie pre štatistické účely, účtovanie alebo reklamácie.
Štatistické meraniaart. 6 ust. 1 lit. f) GDPR – oprávnený záujem správcuDo momentu nahlásenia námietky
Marketing našich produktov a služieb (vrátane analýzy údajov na reklamné a marketingové účely, zacielenie reklamy)Art. 6 ust. 1 lit. a) – Do momentu stiahnutia súhlasuDo momentu stiahnutia súhlasu

Ktorým príjemcom budú Vaše osobné údaje prenášané?

Aby sme mohli realizovať zmluvu, môžeme zdieľať zozbierané údaje s partnermi, prostredníctvom ktorých plníme záväzky, napr. ako sú kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia platobných systémov alebo spoločností zaoberajúce sa reklamáciami

 • subjektom, ktoré ich spracovávajú v našom mene, napr. poskytovateľom IT služieb, marketingovým agentúram, spoločnostiam poskytujúcim služby zamerané na meranie a zacielenie reklamy alebo iným subdodávateľom našich služieb,
 • Subjekty oprávnené na získanie údajov na základe uplatniteľného práva, napríklad súdy alebo orgány činné v trestnom konaní – samozrejme iba ak podajú žiadosť na základe vhodného právneho základu.

Vaše údaje sa môžu v určitých prípadoch zasielať príjemcom z tretích krajín, t.j. z krajín mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru, napr. ak je to potrebné na poskytovanie služieb vo vašom mene alebo ak bude podmienený ďalším platným právnym základom.

Aké sú Vaše práva, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a ako realizujeme Vaše práva

Tieto pravidlá vyžadujú, aby sme ich uplatnili do 30 dní, a v zložitých prípadoch je to doba troch mesiacov. Realizáciu svojich práv môžete vykonať ľubovoľným spôsobom, ale v závislosti od rozsahu oznámenia, odporúčame použiť pripravené nástroje, t.j ..:

· ovládací panel používateľa / mobilnú aplikáciu ako súčasť služby CALMEAN

· poštou na adresu administrátora údajov

Obzvlášť máte právo na:

 • Právo na prístup vrátane získania kópie údajov. Nahlasovanie prostredníctvom webového panelu / mobilnej aplikácie, pomocou príslušnej možnosti aplikácie. Po oznámení v stanovenej lehote dostanete odkaz, z ktorého si môžete stiahnuť kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Právo na podanie námietky / Žiadosť e-mailom (contact.sk@calmean.com). Po oznámení v predpísanej lehote dostanete informácie – odpoveď správcu údajov.
 • Právo požiadať o opravu údajov / Ak máte účet v rámci služieb CALMEAN, zmeny môžete vykonať samostatne; Ak vaša žiadosť prekročí rámec poskytovaných funkcií, obdržíte od nás informácie a potvrdíme zmenu údajov.
 • Právo odstrániť údaje (v niektorých prípadoch) / Nahlásenie prostredníctvom ovládacieho panelu / mobilnej aplikácie, pomocou vhodnej formy nahlásenia. Po oznámení v stanovenej lehote dostanete informácie – stanovisko správcu údajov / informáciu o odstránení / anonymizáciu Vami požiadaných informácii.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov,
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov / Nahlasovanie prostredníctvom e-mailovej adresy (contact.sk@calmean.com). Po oznámení v stanovenej lehote dostanete informáciu – stanovisko správcu údajov, a ak je žiadosť odôvodnená tak potvrdenie obmedzenia spracovania.
 • Stiahnutie súhlasu – kedykoľvek môžete odobrať akýkoľvek súhlas, ktorý poskytnete na spracovanie údajov (napr. na marketingové účely). Nahlásením prostredníctvom e-mailu (contact.sk@calmean.com) Po odoslaní dostanete informáciu – stanovisko administrátora údajov.
 • Právo na prenos, t. j. na prijímanie osobných údajov od administrátora, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte vhodnom na strojové čítanie / Nahlásenie prostredníctvom webového panelu/ mobilnej aplikácie pomocou príslušnej možnosti nahlásenia. Po odoslaní dostanete odkaz na miesto, v ktorom si budete môcť stiahnuť súbor so štruktúrovanou kópiou vašich osobných údajov, pripravený na prenos. Prvé nahlásenie je bezplatné, nasledujúce môžu byť spoplatnené podľa informácií od administrátora.

Informácie o „cookies“

Čo sú cookies

Správca a jeho partneri (teda vrátane partnerov, ktorí poskytujú analytické služby, inzerenti, vývojári aplikácií, sieťové reklamné agentúry) môžu umiestňovať a získavať prístup k informáciám vo forme súborov cookies a iných podobných technológií na Tvojom zariadení (napr. počítači, notebooku, smartphone).

Súbory cookies sú malé textové súbory uložené na koncovom zariadení, ktoré obsahujú určité informácie týkajúce sa používania našich webových stránok a internetového obchodu. Webová lokalita v prehliadači umiestni súbor cookies, ak to prehliadač povolí. Prehliadač umožňuje prístup k webovým stránkam iba cookies umiestneným na tomto webe, nie k súborom umiestneným inými webovými stránkami.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

 • umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci služby CALMEAN, napríklad súbory na overenie, ktoré sa používajú na služby vyžadujúce autentifikáciu
 • „výkonnostné“ súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok
 • „funkčné“ súbory cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie“ nastavenia vybrané používateľom a personalizovať používateľské rozhranie

Vzhľadom na životnosť súborov cookies a iných podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:

 • relácie – dočasné súbory uložené na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenie webovej stránky, aplikácie alebo vypnutie softvéru (webový prehliadač);
 • trvalé – uložené v terminálovom zariadení používateľa na dobu určenú v parametroch súboru súborov cookies alebo dovtedy, kým ich používateľ odstráni.

Prečo používame cookies:

Používame cookies a iné podobné technológie na účely:

 • poskytovanie služieb;
 • prispôsobenia obsahu webových stránok a aplikácií podľa vašich preferencií a optimalizáciu používania webových stránok; napríklad rozpoznávanie vášho zariadenia na zobrazenie webových stránok prispôsobených vašim individuálnym potrebám;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používate naše služby, čo umožňuje ich zlepšenie;
 • udržiavanie relácie používateľa (po prihlásení), takže nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky a aplikácie;;
 • možnosť prezentácie reklám a obsahu prispôsobeného vašim preferenciám, vrátane spôsobu, ktorý zohľadňuje vaše záujmy, a to pomocou nástrojov online inzercie vrátane Google Adwords (správca cookies: Google Inc., so sídlom v USA, väčšie využívanie údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl) a Facebook Ads (správca cookies: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku). Vyššie uvedení partneri môžu spájať informácie s inými údajmi získanými od vás alebo získanými pri využívaní svojich služieb.
 • vykonávanie prieskumov, kvízov, súťaží a iných aktivít týkajúcich sa používateľa – najmä aby ste sa opakovane nepodieľali na tých istých aktivitách
 • na zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov: Google Analytics (správca súborov cookies: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA),
 • používať interaktívne funkcie na popularizáciu webových stránok pomocou webových stránok sociálnych sietí: twitter.com (administrátor cookie: Twitter Inc. so sídlom v USA) plus.google.com (správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA) Facebook.com [ správca cookies: Facebook Inc., so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku] nk.pl (správca cookies: Nasza Klasa SP so sídlom v Wroclaw.) LinkedIn.com (ďalej len správca cookies: LinkedIn Ireland Limited so sídlom v Írsku)

Spravovanie nastavenia prehliadača

V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje ukladanie informácií vo forme súborov cookies a iných podobných technológií štandardne na koncovom zariadení používateľa. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Nezmenenie znamená to, že vyššie uvedené informácie môžu byť uverejnené a uložené na vašom koncovom zariadení, a tak ukladáme informácie na vašom koncovom zariadení a získavať prístup k týmto informáciám. Z úrovne webového prehliadača, ktorý používate, môžete napríklad ručne spravovať súbory cookies. najobľúbenejších prehliadačoch existuje: schopnosť:

 • možnosť akceptovania cookies, ktoré umožňujú plné využitie možností ponúkaných webovými stránkami;
 • spravovanie súborov cookies na úrovni jednotlivých vybraných lokalít;
 • definovanie nastavení pre rôzne typy súborov cookies, napríklad prijímanie súborov ako trvalých alebo relácií atď .;
 • blokovanie alebo odstránenie súborov cookies.

Kde nájdete pomoc?

Podrobné informácie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Podrobnosti pre osoby, ktoré používajú jednotlivé webové prehliadače, vrátane:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Atď.

Upozorňujeme, že obmedzenia alebo vylúčenia používania súborov cookies a iných podobných technológií môžu mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii v našich službách.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o súboroch cookies a iných technológiách nájdete okrem iného na https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, youronlinechoices.com alebo v sekcii Pomoc v ponuke prehliadača.

Otázky a výhrady

Otázky a výhrady týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov možno adresovať na adresu: contact.sk@calmean.com

Zapisz się Prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy informację, jeśli produkt będzie dostępny.