Fungovanie zariadenia

Nižšie sú uvedené tipy na používanie zariadenia. Ak sa chcete zoznámiť s funkciami systému (napríklad ako funguje a aké sú spôsoby lokalizovania, zóny, upozornenia atď.), Prejdite do inštrukcie Obsluhy Systému CALMEAN.

Nabíjanie zariadenia

 1. Zariadenie môžete nabíjať dvoma spôsobmi. Prvou je otvorenie
  gumového krytu a vloženie USB kábla. Druhá je pripojenie špeciálnej
  nabíjačky s klipom, aby sa spojili zlaté kolíky na
  zariadení
 2. Pri nabíjaní by mali blikať dve stredné LED diódy
 3. Nabíjanie zariadenia je indikované zmenou farby jednej z LED diód na
  červenú.

Zapnutie/Vypnutie zariadenia

 1. Ak chcete zariadenie zapnúť, podržte 3-5 sekúnd. tlačidlo
  Zapnúť/Vypnúť Aktivácia je indikovaná svetelným signálom (zasvietením
  všetkých 4 LED diód)
 2. Pre zapnutie zariadenie stlačte trikrát tlačidlo On/Off – pričom posledné stlačenie (tretie) je potrebné dlhšie pridržať.
  Vypnutie sa potvrdí trojnásobným bliknutím stredných diód
  LED.

Telefonický rozhovor- diskrétny odposluch

 1. Pet Watch sám automaticky bez vydávania zvuku prijíma hovor
  prichádzajúci hovor – je to funkcia diskrétneho odposluchu.

SIM karta a číslo ID

 1. Na škatuľke sa nachádza ID číslo zariadenia .
 2. Ak sa chcete dostať k SIM karte otvorte kryt na bočnej strane zariadenia.

Nočné osvetlenie

 1. Pet Watch má svetelný senzor. Aby bolo ľahšie nájsť domáceho miláčika v noci,
  automaticky sa rozsvieti blikajúce LED osvetlenie

Technické informácie

Model: Pet Tracker GP24

Modul GSM: 850/900/1800/1900 MHzq

Lokalizátor: GPS + LBS + WiFi

SIM karta: ÁNO/ microSIM

Materiál: plast

Energia: vstavaná batéria

Čas nabíjania: cca 1 hodinu

Čas prevádzky v úspornom režime: až 100 hodín

Čas práce: 20-30 hodín

Hmotnosť: 34 g

Záruka: 24 mesiacov

Farba: modrá, čierna, zlatá

Bezpečnosť a ďalšie informácie

Správne odstránenie zariadenia (použité elektronické zariadenie)

Označenie na výrobku alebo v dokladoch, ktoré sú k nemu pripojené znamená, že produkt nesmie byť likvidovaný spolu s inými predmetmi, ktoré pochádzajú z domácnosti po dobu vhodnosti jeho použitia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prosíme Vás o zodpovedný prístup k recyklovaniu a oddelenie ho od iných druhov odpadov, aby sme podporovali využívanie druhotných surovín ako stálu prax. Pre informácie o tom, kde a akým spôsobom ekologicky bezpečne recyklovať výrobok by sa používateľ mal obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpil alebo na miestne úrady. Používatelia vo firmách by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s iným komerčným odpadom.

Chyby a servis

Na posudzovanie a opravu produktu sú oprávnené iba autorizované servisné strediská Camo Code Sp z oo z o.o. Opravy mimo autorizovaného servisu alebo samostatne vykonané konštrukčné zmeny či modifikácie môžu mať za následok stratu záručného práva. Ak spozorujete akúkoľvek poruchu zariadenia, chýbajúci element alebo sady, ihneď kontaktujte autorizovaný servis. Samostatné pokusy ingerovania do zariadenia, ktoré spôsobia mechanické poškodenie zariadenia alebo iné poškodenie zariadenia, majú za následok stratu záruky.

Zákazy a obmedzenia

Zariadenie je vybavené telefónnym modulom. Je nevyhnutné dodržiavať pokyny týkajúce sa používania elektronických zariadení na daných miestach (napr. v lietadlách, v nemocniciach alebo na čerpacích staniciach), pretože môžu narušiť prevádzku iných zariadení.

Tekutiny a kvapaliny

Zariadenie má certifikát IP66 (odolnosť voči prachu a prúdu vody). Ďalšie informácie o strate záruky nájdete v Záručných Podmienkach pripojených k zariadeniu.

Teploty

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (pod 0 ° C a nad 40 ° C), pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie, optiky alebo iných konštrukčných častí.