Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Urządzenie można ładować na dwa sposoby. Pierwszym jest zdjęcie
  gumowej osłony i podłączenie kabla USB. UWAGA – zawsze zwracaj szczególną uwagę, czy gumowa osłona gniazda ładowania jest prawidłowo zamocowana: powinna ściśle przylegać do gniazda, nie mieć tzw. podwiniętych brzegów, nie wystawać, oraz być nieruchoma i stabilna. Tylko to gwarantuje zachowanie deklarowanej wodoszczelności urządzenia.
 2. Drugi sposób to połączenie specjalnej ładowarki z klipsem tak, aby bolce stykały się ze złotymi pinami na urządzeniu.
 3. Podczas ładowania powinny migać dwie środkowe diody LED.
 4. O naładowaniu urządzenia świadczy zmiana koloru jednej z diod na
  czerwony.

Włączanie/Wyłączanie urządzenia

 1.  W celu włączenia urządzenia przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk
  Włącz/Wyłącz. O włączeniu świadczy sygnał świetlny (zapalenie
  się wszystkich 4 diod LED).
 2. Aby wyłączyć urządzenie należy trzykrotnie nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz – przy czym dłużej przytrzymać przy ostatnim (trzecim) wciśnięciu.
  Wyłączeie zostanie potwierdzone przez trzykrotne mignięcie środkowych diod
  LED.

Rozmowa telefoniczne – dyskretny nasłuch

 1. Pet Watch sam, automatycznie i bez wydawania dźwięku odbiera od razu
  połączenie przychodzące – jest to funkcja dyskretnego nasłuchu.

Karta SIM i numer ID

 1. Na pudełku znajduje się numer ID urządzenia
 2. Aby dostać się do karty SIM zdejmij gumową osłonę.
 3. UWAGA – zawsze zwracaj szczególną uwagę, czy gumowa osłona karty SIM jest prawidłowo zamocowana: powinna ściśle przylegać do gniazda, nie mieć tzw. podwiniętych brzegów, nie wystawać, oraz być nieruchoma i stabilna. Tylko to gwarantuje zachowanie deklarowanej wodoszczelności urządzenia.

Oświetlenie nocne

 1. Pet Watch posiada sensor światła. Aby łatwiej było odnaleźć pupila w nocy,
  automatycznie zapalone zostanie migające oświetlenie LED

Informacje techniczne

Model: Pet Tracker GP24

Moduł GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Karta SIM: TAK/ microSIM

Materiał: plastik

Zasilanie: wbudowany akumulator

Czas ładowania: około 1 godziny

Czas czuwania: do 100 godzin 

Czas pracy: 20-30 godzin

Waga: 34 g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: niebieski, czarny, złoty

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada atest IP66 (odporność na zakurzenie i strumienie wody). Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej -20°C i powyżej 50°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.