Działanie Urządzenia

Poniżej znajdziesz wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Przyłóż styki ładowarki magnetycznej do styków na kopercie zegarka.
 2. Upewnij się, że styki dobrze ‚załapały’.
 3. Kabel zasilający podłącz delikatnie do ładowarki, a następnie do źródła prądu.
 4. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii poprzez podświetlenie ekranu.
 5. Po ładowaniu, odłącz kabel od źródła prądu, żeby uniemożliwić jego połączenie z przypadkowymi metalowymi częściami w pobliżu zegarka.

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki.
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się karta SIM.
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk Włącznik.
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego.

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek wyłącza podświetlenie ekranu.
 2. Aby włączyć/wyłączyć ekran wciśnij krótko przycisk Włącznik.

Godzina i Data

 1. Na ekranie głównym wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia.
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu.
 3. Po wygaszeniu ekranu zegarka i ponownym podświetleniu przyciskiem Włącznik pojawi się ekran z tarczą analogową.
 4. Aby ponownie wrócić do ekranu głównego z datą i godziną wciśnij przycisk Powrót.

Gra Matematyczna

 1. Znajdź i wybierz z menu „Gra matematyczna”
 2. Kliknij w ikonkę koła zębatego, i wybierz jeden z 3 poziomów trudności
 3. Kliknij START – rozpocznie się gra matematyczna
 4. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi, gra zakończy się, a na ekranie zobaczysz osiągnięty wynik

Książka kontaktowa

 1. Aby przejść do książki kontaktów znajdź i wybierz menu “Kontakty” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu wejścia do listy zapisanych kontaktów.
 3. Wybierz właściwy nr telefonu przesuwając strzałkami na ekranie w prawo lub w lewo.
 4. W celu nawiązania połączenia telefonicznego wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie.
 5. Aby zakończyć połączenie wciśnij i przesuń w prawo (zgodnie z pokazywaną na ekranie animacją) ikonę czerwonej słuchawki na ekranie.
 6. Aby wyjść z książki kontaktów użyj przycisku Powrót.

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij i przesuń w prawo zgodnie z animacją na ekranie, ikonę zielonej słuchawki na ekranie zegarka.
 2. Aby odrzucić przychodzące połączenie, wciśnij przycisk Włącznik.
 3. Do regulacji głośności podczas połączenia użyj przycisków +/- wyświetlających się na ekranie w czasie rozmowy.
 4. Aby się rozłączyć użyj przycisku Włącz/Wyłącz.

Aparat

 1. Aby przejść do funkcji robienia zdjęć znajdź i wybierz menu “Aparat” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. W celu zrobienia zdjęcia kliknij w ikonę aparatu.

Połączenie alarmowe

 1. Aby wykonać połączenie alarmowe wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Włącznik.

Tryb “nie przeszkadzać”

 1. Aby uruchomić tryb „nie przeszkadzać” należy otworzyć w aplikacji menu po prawej stronie „więcej” i kliknąć opcję „Włącz tryb nie przeszkadzać” /„Wyłącz tryb nie przeszkadzać”. W przypadku panelu w wersji webowej można to zrobić poprzez kliknięcie kłódki w prawym górnym rogu — kłódka zamknięta oznacza włączony tryb, kłódka otwarta oznacza, że tryb jest wyłączony.

Czat

 1. Przejdź do ekranu Czat (przesuwając palcem w prawo lub w lewo). Jeśli zegarek w tym momencie odebrał wiadomość, kliknięcie w nią spowoduje przeniesienie do właściwego ekranu.
 2. Zobaczysz ostatnie wiadomości wymienione z opiekunem.
 3. W celu nagrania nowej wiadomości głosowej wciśnij i przytrzymaj przycisk “Naciskaj i mów’ który jest na ekranie.
 4. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość puść przycisk.
 5. Minimalna długość wiadomości głosowej to 2 sekundy (blokada przed przypadkowym wysyłaniem wiadomości).
 6. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 15 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie.

Zdjęcia

 1. Znajdź i wybierz menu “Galeria”.
 2. Kliknij w wyświetlony plik – pojawi się opcja podglądu zdjęcia, wysłania do opiekuna, lub usunięcia.
 3. Zegarek przetrzymuje w pamięci tylko jedno, ostatnie zdjęcie.

Informacje techniczne

Model: Child Watch EASY

Moduł GSM: 900/1800MHz

Lokalizator: LBS

Procesor: MTK6261

Karta SIM: TAK/ nanoSIM

Wodoszczelność:  TAK

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, przekątna 1.44”

Zasilanie: wbudowany akumulator 400 mAh Li-Ion

Czas ładowania: min. 1 godzina

Czas czuwania: do 100 godzin 

Czas pracy: 20-30 godzin

Wymiary tarczy: 41x52x14 mm

Waga: 36 g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: niebieski, różowy

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP 67. Oznacza ona, że smartwatch jest odporny na: zachlapania, lekki deszcz oraz przypadkowe lub celowe (ale chwilowe) zanurzenie w wodzie. Aby smartwatch zachował deklarowaną wodoszczelność, wszystkie uszczelnienia muszą być w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.

Warunki gwarancji

Pełne warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną, znajdują się tutaj.