Działanie Urządzenia

Poniżej znajdziesz wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Otwórz osłonę wejścia microUSB
 2. Podłącz dostarczony w pudełku kabel do źródła prądu (nie używaj ładowarek tzw. super chargerów – optymalne źródła prądu to laptop czy komputer, a także ładowarki z natężeniem prądu ładowania poniżej 1A)
 3. Podłącz kabel do zegarka
 4. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii odpowiednią animacją

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki.
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się karta SIM.
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk Włącznik.
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego.

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek wyłącza podświetlenie ekranu.
 2. Aby włączyć/wyłączyć ekran wciśnij krótko przycisk Włącznik.

Krokomierz

 1. Aby przejść do krokomierza znajdź i wybierz menu “Krokomierz” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu podejrzenia ilości wykonanych w bieżącym dniu kroków (wartość jest szacunowa, przybliżona)

Godzina i Data

 1. Na ekranie głównym wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia.
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu.
 3. Po wygaszeniu ekranu zegarka i ponownym podświetleniu przyciskiem Włącznik pojawi się ekran z tarczą analogową.
 4. Aby ponownie wrócić do ekranu głównego z datą i godziną wciśnij przycisk Powrót.

Latarka

 1. Aby przejść do latarki, znajdź i wybierz z menu “Latarka” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Następnie kliknij ikonę latarki.
 3. W celu uruchomienia/wyłączenia latarki, kliknij przycisk ON/OFF na dotykowym ekranie.

Gra matematyczna

 1. Znajdź i wybierz z menu “Szybka nauka”
 2. Kliknij w ikonkę koła zębatego, i wybierz jeden z 3 poziomów trudności
 3. Kliknij START – rozpocznie się gra matematyczna
 4. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi, gra zakończy się, a na ekranie zobaczysz osiągnięty wynik

Książka kontaktowa

 1. Aby przejść do książki kontaktów znajdź i wybierz menu “Książka telefoniczna” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu wejścia do listy zapisanych kontaktów.
 3. Wybierz właściwy nr telefonu przesuwając strzałkami na ekranie w prawo lub w lewo.
 4. W celu nawiązania połączenia telefonicznego wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie.
 5. Aby zakończyć połączenie wciśnij i przesuń w prawo (zgodnie z pokazywaną na ekranie animacją) ikonę czerwonej słuchawki na ekranie.
 6. Aby wyjść z książki kontaktów użyj przycisku Powrót.

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij i przesuń w prawo zgodnie z animacją na ekranie, ikonę zielonej słuchawki na ekranie zegarka.
 2. Aby odrzucić przychodzące połączenie, wciśnij przycisk Włącznik.
 3. Do regulacji głośności podczas połączenia użyj przycisków +/- wyświetlających się na ekranie w czasie rozmowy.
 4. Aby się rozłączyć użyj przycisku Włącz/Wyłącz.

Aparat

 1. Aby przejść do funkcji robienia zdjęć znajdź i wybierz menu “Kamera” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. W celu zrobienia zdjęcia kliknij w ikonę aparatu.

Tryb „nie przeszkadzać”

 1. Aby uruchomić tryb „nie przeszkadzać” należy otworzyć w aplikacji menu po prawej stronie „więcej” i kliknąć opcję „Włącz tryb nie przeszkadzać” /„Wyłącz tryb nie przeszkadzać”. W przypadku panelu w wersji webowej można to zrobić poprzez kliknięcie kłódki w prawym górnym rogu — kłódka zamknięta oznacza włączony tryb, kłódka otwarta oznacza, że tryb jest wyłączony.

Czat

 1. Przejdź do ekranu WeChat (przesuwając palcem w prawo lub w lewo). Jeśli zegarek w tym momencie odebrał wiadomość, kliknięcie w nią spowoduje przeniesienie do właściwego ekranu.
 2. Zobaczysz ostatnie wiadomości wymienione z opiekunem.
 3. W celu nagrania nowej wiadomości głosowej wciśnij i przytrzymaj przycisk “Naciskaj i mów’ który jest na ekranie.
 4. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość puść przycisk.
 5. Minimalna długość wiadomości głosowej to 2 sekundy (blokada przed przypadkowym wysyłaniem wiadomości).
 6. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 15 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie.

Zdjęcia

 1. Znajdź i wybierz menu “Album”.
 2. Kliknij w wyświetlony plik – pojawi się opcja podglądu zdjęcia, wysłania do opiekuna, lub usunięcia.
 3. Zegarek przetrzymuje w pamięci tylko jedno, ostatnie zdjęcie.

Informacje techniczne

Model: Child Watch GO

Moduł GSM: 900/1800MHz

Lokalizator: GPS + LBS

Procesor: MTK2503

Karta SIM: TAK/ microSIM

Wodoszczelność:  Nie

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, przekątna 1.44”

Zasilanie: wbudowany akumulator 400 mAh Li-Ion

Czas ładowania: min. 1 godzina

Czas czuwania: do 100 godzin 

Czas pracy: 20-30 godzin

Wymiary tarczy: 39x50x14 mm

Waga: 44 g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: niebieski, różowy, żółty

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie nie posiada atestu odporności na ciecze i pyły. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z cieczą. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.

Warunki gwarancji

Pełne warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną, znajdują się tutaj.