Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Otwórz osłonę wejścia microUSB
 2. Podłącz dostarczony w pudełku kabel do źródła prądu
 3. Podłącz kabel do zegarka
 4. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii odpowiednią animacją

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się właściwa karta SIM (wymagania karty SIM znajdziesz tutaj).
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk Włącz/Wyłącz
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek po pewnym sam czasie wyłączy podświetlenie ekranu
 2. Aby włączyć/wyłączyć ekran wciśnij krótko przycisk Włącz/Wyłącz

Godzina i Data

 1. Na ekranie wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu

Czujnik zdjęcia zegarka z ręki

 1. Czujnik zdjęcia zegarka z ręki znajduje się z tyłu urządzenia, tak aby przylegał do ręki dziecka.
 2. Jest to czujnik optyczny. Wykrycie źródła światła oznacza zdjęcie zegarka z ręki
 3. Aby zapewnić jak najlepsze działanie czujnika należy systematycznie sprawdzać, czy szybka zabezpieczająca czujnik nie uległa zabrudzeniu.

Książka kontaktowa

 1. Aby przejść do książki kontaktów przejdź do ekranu połączeń (przesuń palcem po ekranie w lawą stronę jeden raz) i kliknij w ikonę.
 2. Wybierz numer z listy przesuwając strzałkami lewo/prawo
 3. Aby zadzwonić pod dany numer kliknij w wyświetlającą się na ekranie ikonkę zielonej słuchawki
 4. Aby wyjść z książki kontaktów użyj przycisku Wstecz

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij przycisk Słuchawka
 2. Aby odrzucić połączenie użyj przycisku Włącz/Wyłącz
 3. Do regulacji głośności podczas połączenia użyj przycisków +/- wyświetlających się na ekranie w czasie rozmowy
 4. Aby się rozłączyć użyj przycisku Włącz/Wyłącz

Połączenie alarmowe

 1. Aby wykonać alarmowe połączenie na kontakt główny wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS

Tryb „nie przeszkadzać”

 1. Aby uruchomić tryb „nie przeszkadzać” należy otworzyć w aplikacji menu po prawej stronie „więcej” i kliknąć opcję „Włącz tryb nie przeszkadzać” /„Wyłącz tryb nie przeszkadzać”. W przypadku panelu w wersji webowej można to zrobić poprzez kliknięcie kłódki w prawym górnym rogu — kłódka zamknięta oznacza włączony tryb, kłódka otwarta oznacza, że tryb jest wyłączony.

Czat

 1. Przejdź do ekranu Chat (przesuwając palcem w lewo). Jeśli zegarek w tym momencie odebrał wiadomość, kliknięcie w nią spowoduje przeniesienie do ekranu Chat
 2. Aby ponownie zobaczyć ostatnią wiadomość, którą otrzymał zegarek wciśnij zielony przycisk “message” na ekranie
 3. Aby zacząć nagrywać wciśnij i przytrzymaj podczas nagrywania wiadomości przycisk “press” na ekranie
 4. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość puść przycisk “press”
 5. Minimalna długość wiadomości głosowej to 2 sekundy (blokada przed przypadkowym wysyłaniem wiadomości)
 6. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 15 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie

Informacje techniczne

Model: Child Watch Touch V80, 1.22

Moduł GSM: 900/1800MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Procesor: MTK2503

Karta SIM: TAK/ microSIM

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, przekątna 1.22”

Zasilanie: wbudowany akumulator 400 mAh Li-Ion

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Czas czuwania: do 100 godzin 

Czas pracy: 20-30 godzin

Wymiary tarczy: 41x33x17 mm

Waga: 37 g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: pomarańczowy, niebieski, różowy, czarny

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie nie posiada atestu odporności na ciecze i pyły. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z cieczą. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.

Warunki gwarancji

Pełne warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną, znajdują się tutaj.