CALMEAN Vehicle Battery Big

Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Lokalizator posiada 2 przewody służące do podpięcia źródła zasilania (czerwony – PLUS, czarny – MINUS).
 2. Połącz je do stałego źródła prądu (np. do akumulatora w pojeździe)
 3. Lokalizator posiada dodatkową wbudowaną baterię podtrzymującą zasilanie przez krótki czas po odłączeniu od źródła prądu.

Instalacja urządzenia

 1. Urządzenie należy zamontować w miejscu suchym, niewidocznym dla postronnych obserwatorów, i możliwie trudno dostępnym dla intruzów.
 2. Lokalizator wymaga podpięcia do źródła prądu (instalacji elektrycznej w pojeździe); Posiada trzy przewody, które należy połączyć w sposób:
  1. przewód czerwony (plus) – łączymy do obwodu dodatniego w pojeździe
  2. przewód czarny (masa) – łączymy do obwodu ujemnego
  3. przewód pomarańczowy – opcjonalny, łączymy  pod np. podświetlenie radia lub stacyjkę, aby informował o odpaleniu auta.

Wyłączanie/Tryb StandBy

 1. Lokalizator nie ma możliwości bezpośredniego wyłączenia.
 2. Aby oszczędzać baterię, lokalizator automatycznie przechodzi w tryb stand-by w momencie nieużywania (bezruchu) po około 10 minutach 
 3. Wyjście ze stanu standby następuje również automatycznie, w momencie gdy urządzenie poruszy się (tj. gdy pojazd w którym znajduje się urządzenie poruszy się, lub gdy ktoś manipuluje przy urządzeniu).

Karta SIM i numer ID

 1. Na stickerze na urządzeniu, znajduje się numer ID urządzenia
 2. Aby dostać się do karty SIM należy zdjąć gumową osłonę.
 3. W urządzeniu zainstalowana jest fabryczna karta SIM od CALMEAN (operator: T-Mobile), rozmiar micro-sim
 4. UWAGA – zawsze zwracaj szczególną uwagę, czy gumowa osłona karty SIM jest prawidłowo zamocowana: powinna ściśle przylegać do gniazda, nie mieć tzw. podwiniętych brzegów, nie wystawać, oraz być nieruchoma i stabilna. Tylko to gwarantuje zachowanie deklarowanej wodoszczelności urządzenia.

Miejsce montażu w pojeździe

Przy wyborze miejsca ukrycia lokalizatora, należy zwrócić uwagę:

 • Czy sygnały GPS i LBS nie będą tłumione – może to nastąpić szczególnie między przegrodami metalicznymi, wówczas należy znaleźć inne miejscy
 • Czy inne urządzenia elektroniczne obecne w pojeżdzie (radar cofania, kamery, wzmacniacze audio, etc) – nie zakłócają pracy lokalizatora. Najlepiej umieścic lokalizator w oddali od tego typu urządzeń
 • Czy pojazd nie ma metalicznych powłok ochrony termicznej na szybach – moga one również tłumić i uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia. Wówczas poszukać miejsca lokalizacji poza pasażerskim wnętrzem pojazdu
 • Nie montować w pobliżu miejsca instalacji i pracy poduszki/kurtyny powietrznej lub innych systemów ochrony pasażerów
 • Zamontować w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się lokalizatora, najlepiej poprzez użycie silnych dwustronnych taśm klejących lub opasek montażowych
 • Miejsce montażu musi być suche i nie narażać urządzenia na wilgoć, wysoką temperaturę ani brud

Wykrywanie, że pojazd został uruchomiony/ktoś w nim manipuluje

Wykrywanie potencjalnej manipulacji w pojeździe realizowane jest poprzez:

 1. ALARM Odcięcia Zasilania Lokalizatora: Wykrywane jest odcięcie zasilania lokalizatora (np. odcięcie zasilania samego lokalizatora, lub zasilania całego pojazdu z akumulatora).
 2. ALARM Uruchomienia Pojazdu: Wykrywane jest, że pojazd został uruchomiony. Aby ten typ wykrycia był dostępny, należy przy instalacji lokalizatora, stosownie podpiąć 3 (pomarańczowy) przewód, łącząc go z dowolnym obwodem w pojeździe, który jest wzbudzany przy odpaleniu pojazdu (np. obwód radia lub stacyjki).

Informacje techniczne

Model: Vehicle Cable Smart

Moduł GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Lokalizator: GPS + LBS

Karta SIM: TAK/ rozmiar SIM

Materiał: plastik

Zasilanie: zewnętrzne; (+ wewn. bateria 150 maH)

Czas ładowania: nie dotyczy

Czas pracy: nie dotyczy 

Wymiary: 76*26*13 mm

Waga: ? g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: czarny

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP 67. Oznacza ona, że lokalizator jest odporny na: zachlapania, lekki deszcz oraz przypadkowe lub celowe (ale chwilowe) zanurzenie w wodzie. Aby lokalizator zachował deklarowaną wodoszczelność, wszystkie uszczelnienia muszą być w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej -20°C i powyżej 55°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.