Časté otázky

Rodičovská kontrola telefónu dieťaťa

Pozor – ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany telefónudieťaťa s CALMEAN, prečítajte si špeciálne pripravenú stránku Help Center

Registrácia zariadení CALMEAN

Je potrebná nejaká zmluva?
Nie. Pracujeme na predplatných modeloch. Ak chce niekto používať naše zariadenia alebo aplikáciu Parental Control v určitom čase, vtedy zaplatí poplatok. Ak nepoužívate, nemusíte platiť mesačný poplatok. Pohodlie a flexibilita …
Zaregistroval som zariadenie, ale nefunguje správne
Ak má zariadenie aspoň jeden z nasledujúcich príznakov:

 • žiadna poloha na mape
 • neaktuálny čas
 • žiadne kontakty v telefónnom zozname

znamená to, že zariadenie nevytvorilo spojenie s GPS. Najlepšie je ísť s nim vonku na niekoľko minút – vtedy chytí signál GPS a všetky nastavenia sa zobrazia automaticky.

Fungujú zariadenia CALMEAN aj v zahraničí?

Áno, avšak pre používate zariadenia mimo Slovenska, je potrebné vymeniť SIM kartu za miestnu kartu lokálneho operátora. Naše zariadenia nemajú tzv. sim-lock, takže karty všetkých operátorov budú fungovať, takáto karta nemôže mať nastavený PIN (na zariadení nie je možné uviesť PIN kód) a mali by ste tiež pamätať, že je potrebné mať aktívny internetový balík, aby zariadenie mohlo komunikovať so systémom CALMEAN a poskytovať údaje o polohe

Je pri registrácii zariadenia CALMEAN potrebné vybrať spôsob platby

Ak chcete používať zariadenia CALMEAN a továrenskú kartu SIM, ktorá je v zariadení, musíte si zakúpiť licenciu. Dostupné spôsoby platby na webovom paneli sú: PayPal Dostupné spôsoby platby v mobilnej aplikácii sú: platby v Google Play. Pri registrácii účtu na webovom paneli musíte vybrať spôsob platby a vykonať prvú platbu. Čas bezplatného testovania zariadenia (30 dní) bude automaticky prirátaný.

Poplatky

Koľko stojí používanie zariadení CALMEAN?

Cena závisí od zvoleného zariadenia a spôsobu platby.

Aktuálny cenník nájdete tu.

Ako zaplatiť za zariadenie?

Poplatky za predplatné je možné zaplatiť z nášho Ovládacieho Panela. V sekcii „Nastavenia účtu“ sa nachádza tlačidlo „PREDĹŽIŤ“. Umožňuje vám predĺžiť prístup k vášmu účtu na nasledujúci mesiac.

Aký je rozdiel medzi spôsobmi platby pre licenciu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako zaplatiť za prístup do systému CALMEAN:

 • jednorazové platby – môžu sete ich uskutočniť z online ovládacieho panelu, jedná sa o jednorazové poplatky, ktoré umožňujú prístup do systému na jeden rok
 • predplatné (automatické mesačné poplatky), prostredníctvom služby PayPal aleboGoogle Play
Je mobilná aplikácia na spravovanie je dodatočne platná?

Nie. Aplikáciu CALMEAN Control Center je možné stiahnuť zadarmo.

Ak zmením SIM kartu na inú zostane trvalý príkaz na licenciu?

Poplatok je nezávislý od toho, či zariadenie má SIM kartu dodanú do sady alebo inú kartu, ktorú zákazník preferuje. Poplatok zaplatený používateľom je poplatok za prístup do systému CALMEAN, najmä za:

 • používanie mobilnej aplikácie CALMEAN Control Center na spravovanie (pre systémy Android a iOS)
 • používanie webového ovládacieho panela
 • prístup do systému zhromažďovania údajov o polohe
 • používanie bezpečnostných zón
 • atď.

Podrobný zoznam funkcií, ku ktorým má používateľ prístup, sa nachádza v popise jednotlivých produktov.

Keď prestanem používať službu CALMEAN, ako sa môžem odhlásiť z odberu služby PayPal?

Trvalé odstúpenie od používania služieb CALMEAN – ak boli licenčné poplatky vyplatené prostredníctvom predplatného PayPal – musíte túto platbu v paneli PayPal deaktivovať sami.

POZRIEŤ INŠTRUKCIU

Keď prestanem používať službu CALMEAN, ako sa môžem odhlásiť z odberu služby Google Play?

Trvalé odstúpenie od používania služieb CALMEAN – ak boli licenčné poplatky vyplatené prostredníctvom predplatného služby GooglePlay – musíte zrušiť predplatné vo vašom účte Google sami.

POZRIEŤ INŠTRUKCIU

Ak prestanem používať službu CALMEAN, ako sa môžem odhlásiť z poplatkov účtovaných mobilným operátorom?

Trvalé odstúpenie od používania služieb CALMEAN – ak boli licenčné poplatky zaplatené operátorom GSM – služba by mala byť zrušená odoslaním príslušného príkazu SMS na deaktiváciu poplatkov (podrobnosti nájdete v SMS potvrdení o aktivácii služby odoslanej prevádzkovateľom).

Prípadne môžete požiadať o zrušenie odberu služby CALMEAN na tejto adrese: contact.sk@calmean.com, s uvedením emailu a telefónneho čísla, z ktorého sú účtované poplatky. Spoločnosť CALMEAN okamžite odkáže príslušnú žiadosť Operátorovi.

Prevádzka zariadenia

Sú prichádzajúce hovory platné?

Nie. Žiadne prichádzajúce hovory na zariadenia CALMEAN nie sú platené. Volajúci pokrýva náklady za hovory štandardnými sadzbami alebo zúčtovaním minút v balíkoch, ktoré vlastní (rovnako ako keby volal na štandardné mobilné číslo).

Ako funguje lokalizácia?

Lokalizácia v zariadeniach CALMEAN funguje na základe údajov z 3 lokalizačných modulov:

 • GPS – bodová poloha (presnosť až 1 m, priemer 10-15 metrov), zobrazená na mape ako oranžový kolík. Pracuje na základe siete 31 satelitov a pozemných prijímačov, najčastejšie to zariadenie používa v otvorenom priestore. Poruchy alebo stratu signálu môže spôsobiť: vstup do budovy, stanie pod vysokou budovou alebo medzi budovami, pohybovanie sa vysokou rýchlosťou, najmä pod strechou (napr. vlak).
 • WiFi – zobrazené na mape ako malý šedý kruh; Poloha strednej presnosti (niekoľko desiatok metrov). Jeden z dvoch typov tzv. približných polôh označuje polohu ako kruh s daným polomerom, v ktorom je zariadenie umiestnené. Zariadenie sa neprihlasuje do žiadnej siete Wi-Fi, na určenie polohy zariadenia, používa iba silu signálu a názov siete.
 • LBS– spôsob, ktorý používa vysielače mobilných operátorov. Prezentovaný ako veľký šedý kruh, malá presnosť (viac ako 100 metrov, niekedy dokonca niekoľko kilometrov). Ide o náhľad polohy, ktorý umožňuje opatrovníkom získať informácie o polohe zariadenia, keď presnejšie lokalizácia nie je možná. Jej presnosť závisí od hustoty siete vysielačov alebo času dňa (niekedy sú v noci niektoré vysielače vypnuté alebo sa vykonáva údržba).

Zariadenie automaticky vyberie najpresnejší spôsob lokalizácie z tých, ktoré sú v aktuálne k dispozícii (napr. ak budova nemá pokrytie GPS, zariadenie vám poskytne približnú polohu WiFi alebo LBS).

Ak je mapa zobrazená na malej škále, lokalizácie, ktoré sú pri sebe blízko sú spájané d jedného bodu, ktorý sa rozpája po priblížení mapy.

Záznamy o polohe zariadenia sú spojené do cesty pohybu. Je tiež možné prezrieť si historické záznamy.

Vlastníci viacerých zariadení majú okrem toho možnosť pozrieť si svoju aktuálnu pozíciu na jednej spoločnej mape.

Čo znamená, že zariadenie nemá žiadny signál GPS

Znamená to, že zariadenie sa nepripojilo k GPS a používa približné umiestnenie – cez wi-fi alebo lbs.

Ako často zariadenie poskytuje polohu?

Každé 2 minúty sa na mape zobrazí nová poloha.

Keď však zariadenie zostane dlhší čas na jednom mieste, prejde do režimu spánku, aby šetrilo batériu a zobudí sa, keď zmení polohu.

Prečo zariadenie neposkytuje nové umiestnenie

V situácii, keď zariadenie zostane dlhší čas na jednom mieste, vstúpi do režimu spánku. Tým šetrí batériu. Hneď ako sa začne pohybovať, začne znovu odosielať nové polohy.

Fungujú zariadenia CALMEAN aj v zahraničí?

Áno, ak však používate zariadenia mimo Slovenska, je potrebné vymeniť SIM kartu za kartu miestneho operátora – pretože predošlá karta NEMÁ ROAMING. Pri výmene karty SIM za vlastnú, nezabudnite, že karta nemôže mať nastavený PIN kód (na zariadení nie je možné uviesť PIN kód) a mali by ste tiež pamätať, že je potrebné mať aktívny internetový balík, aby zariadenie mohlo komunikovať so systémom CALMEAN a poskytovať údaje o polohe

Lokalizácia je nepresná

Ak je poloha zobrazená vo forme oranžového kolíka v jednom bode, znamená to lokalizovanie GPS (asi 5 m). Ak zariadenie nie je v dosahu tejto siete, používa modul WiFi (presnosť niekoľko desiatok metrov) alebo ako poslednú možnosť LBS (nízka presnosť). Približné polohy sú prezentované vo forme šedého kruhu, v ktorom sa nachádza dieťa. Šedý kolík je len bod, ktorý označuje stred okruhu, nie presnú polohu chránenej osoby (nie je to chyba modulu lokalizátora, situácia, v ktorej sa stred kruhu nezhoduje so skutočnou polohou dieťaťa).

SIM karta a zúčtovanie minút

Musím zaregistrovať SIM kartu?
Nie. Vystačí zakúpiť ľubovoľnú SIM kartu a odstrániť vyžadovanie PIN kódu Takáto konfigurácia bude samozrejme fungovať v súlade s platnými právnymi predpismi.
Je možné vymeniť SIM kartu. Ako odstrániť PIN kód z karty?

Áno, môžete SIM kartu vymeniť za inú, zariadenia nemajú zámok pre konkrétneho operátora (tzv. sim-lock). Jediná vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, je, že do zariadenia by mala byť vložená karta bez PIN kódu (na zariadení nie je možné zadať PIN kód).

Pre vypnutie PIN kódu zo SIM karty je potrebné:

 1. Vložiť SIM kartu do ľubovoľného smartfónu.
 2. V MENU telefónu nájsť možnosť vypnutia PIN. V každom modeli telefónu sa táto možnosť môže nachádzať v inej sekcii. Najčastejšie sa nachádza v NASTAVENIACH -> POKROČILÉ NASTAVENIA -> SÚKROMIE A BEZPEČNOSŤ ALEBO ZABEZPEČENIA
 3. Vypnúť vyžadovanie PIN

Výmenu SIM karty odporúčame predovšetkým našim klientom v zahraničí. Pre zmenšenie nákladov odporúčame používať SIM kartu lokálneho operátora.

Po výmene SIM karty na inú, zostáva naďalej trvalý príkaz na služby CALMEAN.

Kto je prevádzkovateľom dodávanej SIM karty?

V súčasnosti spolupracujeme s firmou T-Mobile v oblasti poskytovania mobilných služieb

Kedy a ako sa narátavajú minúty za telefónne hovory zo zariadenia

V rámci licencie sa v prvý deň každého mesiaca udeľuje príslušný počet minút (v závislosti od vybraného balíka), ktorý sa používa na prichádzajúce hovory zo zariadenia. Minúty je možné využiť v danom mesiaci. Priradenie je vykonané okamžite. Nevyužité minúty z daného mesiaca neprechádzajúdo nasledujúceho fakturačného obdobia.

Ako sú fakturované dodatočne kúpené minúty pre telefonické hovory?

Dodatočne, kúpený počet minút je prirátaný po úplnom vyčerpaní balíku minút, ktorý je v platenom balíku.

Dodatočne, kúpený počet minút prechádzana ďalšie mesiace.

Je možné vymeniť SIM kartu. Ako odstrániť PIN kód z karty?

VÝMENA KROK ZA KROKOM


Aby zariadenie fungovalo správne, nakonfigurujte svoje číslo v aplikácii podľa nižš ie uvedených pokynov:


Skontrolujte svoju novú kartu SIM.

Vaš a SIM karta musí spĺňať nasledujúce dve podmienky:

 1. Vypnutý PIN kód
  Zariadenia CALMEAN nefungujú so SIM kartami, ktoré vyžadujú PIN kód. Tento PIN kód však môžete deaktivovať na každej SIM karte. Pre deaktiváciu PIN kódu je potrebné:
  1. Vložiť SIM kartu do akéhokoľvek smartfónu
  2. V MENU telefónu nájsť možnosť deaktivácie PIN kódu. V rôznych modeloch telefónov môže byť na rôznych miestach. Najčastejšie sa nachádza v: NASTAVENIA -> POKROČILÉ NASTAVENIA -> SÚKROMIE A BEZPEČNOSŤ ALEBO ZABEZPEČENIA
  3. Vypnite vyžadovanie PIN kódu na SIM karte
 2. Prístup na internet prostredníctvom mobilných dát (minimálne 300 MB za mesiac)
  Zariadenia CALMEAN sa nepripojujú k sieťam Wi-Fi (tie, ktoré majú príslušný modul, ho používajú na určenie polohy, nie na pripojenie k sieti). Vaša nová karta musí poskytnúť zariadeniu prístup na internet, aby mohlo správne komunikovať s naším serverom a okrem iného odosielať informácie o polohe). Tu je niekoľko spôsobov, ako zabezpečiť, aby Vaša karta spĺňala túto podmienku:
  1. Vložte kartu do ľubovoľného smartfónu, vypnite Wi-Fi a skontrolujte v prehliadači, čisa webové stránky načítavajú správne, napríklad www.calmean.com
  2. Vložte SIM kartu do ľubovoľného smartfónu, vyberte telefonické hovory a zadajte príslušný kód USSD svojho operátor pre skontrolovanie stavu účtu a zavolajte ho stlačením zeleného tlačidla.
  3. Prihláste sa na účet svojho operátora a skontrolujte stav dostupných dát.
  4. Telefonicky kontaktujte príslušného operátora a spýtajte sa na stav dostupných dát.

Vložte svoju novú SIM kartu do zariadenia:

 1. V návode na použitie pre každé zariadenie nájdete príručku ako vložiť kartu SIM a umiestnenie portu SIM.
 2. Nezabudnite zvoliť správnu veľkosť SIM karty pre vaše zariadenie (tieto informácie nájdete aj v príručkách k našim zariadeniam).
 3. Zapnite zariadenie až po vložení SIM karty. Ak ste vložili kartu do zapnutého zariadenia, môžete ho vypnúť a znova zapnúť.
 4. Skontrolujte, či sa karta prihlásila do siete – skontrolujte, či sa ikona na hodinkách zmenila z „mimo dosahu“ na indikátory signálu siete.

Zmena čísla v aplikácii Control Center

 1. Prihláste sa do aplikácie CALMEAN Control Center na účet, ku ktorému je pripojené zariadenie.
 2. Vyberte správny profil.
 3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
 4. Skontrolujte, či je karta správne nakonfigurovaná (zvyčajne to trvá do 60 minút) a či je zariadenie aktívne (bodka vedľa jeho profilu je zelená).

Funkcie

Ako fungujú Zóny?

Zóna je vyznačená oblasť, ktorú zadáte na mape. V zóne tiež zadáte časové pravidlo, kedy má byť zóna platná.

Typy zón:

 • Opustenie zóny: Keď zariadenie opustí zónu (v určený deň v určenom časovom období), dostanete upozornenie. Napríklad: ak je zóna nastavená o 8.00-9.00, dostanete upozornenie, kedy je dieťa v zóne a opustí ju medzi hodinami 8.00 a 9.00. Ak však vaše dieťa opustí zónu v čase 9.01, nedostanete upozornenie.
 • Vstup do zóny: Dostanete upozornenie, keď sa zariadenie objavív zóne (v určitý deň v rámci určeného časového obdobia). Napríklad: ak je zóna nastavená medzi 8.00-9.00, nedostanete upozornenie, keď vaše dieťa vstúpi do zóny 7.59. Upozornenie dostanete iba vtedy, keď dieťa vstúpi do zóny medzi 8.00 a 9.00.
 • Neobjavenie sa v zóne: Dostanete upozornenie, keď sa zariadenie neobjaví v zóne (v určitý deň v rámci určeného časového obdobia). Napríklad : ak je zóna nastavená medzi 8.00-9.00, dostanete upozornenie o 8.00 (alebo s miernym oneskorením), iba ak dieťa nie je o 8.00 v zóne.
 • Zóna ticha: V určenom časovom intervale v určitý deň sa nebude môcť nikto (okrem hlavných kontaktov) dovolať na zariadenie.
 • Alarm pri opustení zóny: Toto je dodatočný alarm na zariadení (detských hodinkách), keď opustí zónu v určitom čase v konkrétnych dňoch (tento typ alarmu je spojený s budíkom „Opustenie zóny“ a aktivuje sa v tom istom čase).
Ako funguje Zóna Ticha?

Keď nastavíte Zónu Ticha na zariadení CALMEAN, nikto – okrem hlavných kontaktov – sa nebude môcť dovolať na zariadenie. Hlavné kontakty sa dovolajú normálne.

Nefunguje odposluch zariadenia

Aby odposluch fungoval správne, musí byť do profilu zariadenia zadané správne číslo používanej SIM karty. Pri konfigurácii zariadenia sa do profilu automaticky uloží číslo SIM karty. Ak vymeníte SIM kartu za svoju vlastnú – pre správne fungovanie odposluchu – je potrebné v záložke NASTAVENIA KARTY SIM zadať nové číslo SIM karty, ktorú ste vložili do zariadenia.