Reklamácie týkajúce sa záruky

Záruka na produkty CALMEAN je 24 mesiacov a na batériu 6 mesiacov.

Reklamácie je potrebné nahlásiť vrátením zariadenia poštou alebo kuriérom (na vlastné náklady) na našu adresu.

Servis CALMEAN P.O.
BOX 12 02201 Čadca, SK

mail: contact.sk@calmean.com
tel. +48 22 355 23 40

K reklamácii je potrebné uviesť:

  • doklad o kúpe výrobku
  • záručná karta (nachádza sa v škatuľke zariadenia)
  • správne vyplnený reklamačný formulár Stiahnuť Formulár
  • produkt, ktorého sa týka reklamácie (vrátane SIM karty) a nabíjacieho káblu USB
Na záručné reklamácie budeme reagovať do 14 dní od doručenia zariadenia a vyššie uvedeného dokladov.

Opravené zariadenia budú odoslané kuriérom na adresu uvedenú v Reklamačnom Formulári. Ak chcete zmeniť adresu doručenia, informujte nás pri nahlásené reklamácie/oprave (vo formulári) alebo počas opravy (telefonicky alebo e-mailom).

Pozor

Na mechanické poškodenie zariadenia (namočenie, prasknutá obrazovka atď.) sa záruka nevzťahuje – v takom prípade záruka zrušená a servis môže byť vykonaný mimo záruky (platné).

Ak zariadenie nemá originálny softvér CALMEAN (t.j. bolo zmenené bez autorizácie CALMEAN), môže byť pred vykonaním akýchkoľvek opráv potrebné obnoviť výrobné nastavenia v opravovanom zariadení (cena: 6 EUR).

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Podľa zákona máte možnosť vrátiť zariadenie zakúpené z internetového obchodu do 14 dní od jeho doručenia. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pre tzv „nákupy pre spoločnosť“, t. j. realizované spoločnosťou alebo podnikom alebo jediným podnikom.

Servis CALMEAN P.O.
BOX 12 02201 Čadca, SK

mail: contact.sk@calmean.com
tel. +48 22 355 23 40

Ak chcete odstúpiť od zmluvy prosíme o doručenie:

  • doklad o kúpe výrobku
  • správne vyplnený formulár odstúpenia od zmluv Stiahnuť Formulár
  • zakúpený produkt (súčasťou balenia je: nabíjací USB kábel a všetky ostatné prvky, ktoré boli súčasťou balenia)
Peniaze za nákup zariadenia budú vrátené rovnakým spôsobom ako platba alebo prevodom na bankový účet, ktorý ste uviedli vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie peňazí sa uskutoční do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy po obdŕžaní Vami zakúpeného produktu.