Działanie Urządzenia

Poniżej znajdziesz wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Umieść klips z kablem zasilającym na kopercie zegarka.
 2. Upewnij się, że styki z klipsa dobrze przylegają do styków na kopercie z tyłu zegarka.
 3. Kabel zasilający z klipsem podłącz delikatnie do ładowarki, a następnie do źródła prądu.
 4. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii odpowiednią animacją.

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki.
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się karta SIM.
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk Włącz/Wyłącz.
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego.

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek wyłącza podświetlenie ekranu.
 2. Aby włączyć/wyłączyć ekran wciśnij krótko przycisk Włącz/Wyłącz.

Krokomierz

 1. Aby przejść do krokomierza znajdź i wybierz menu “Krokomierz” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu podejrzenia ilości wykonanych kroków.

Godzina i Data

 1. Na ekranie głównym wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia.
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu.
 3. Po wygaszeniu ekranu zegarka i ponownym podświetleniu przyciskiem Włącz/Wyłącz pojawi się ekran z tarczą analogową.
 4. Aby ponownie wrócić do ekranu głównego z datą i godziną wciśnij przycisk Wstecz.

Gra matematyczna

 1. Aby przejść do gry matematycznej znajdź i wybierz z menu “Gra” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę “Gra” w celu wejścia do modułu gry.
 3. Z prawej strony kliknij ikonę koła zębatego w celu ustawienia poziomu trudności (do wyboru jest: łatwy, normalny, trudny).
 4. W celu uruchomienia gry kliknij przycisk “Początek” znajdujący się z lewej strony.
 5. Po zakończeniu gry otrzymasz informacje o wyniku jaki uzyskałeś.

Książka kontaktowa

 1. Aby przejść do książki kontaktów znajdź i wybierz menu “Kontakty” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu wejścia do listy zapisanych kontaktów.
 3. Wybierz właściwy nr telefonu przesuwając strzałkami na ekranie w prawo lub w lewo.
 4. W celu nawiązania połączenia telefonicznego wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie.
 5. Aby zakończyć połączenie wciśnij ikonę czerwonej słuchawki na ekranie.
 6. Aby wyjść z książki kontaktów użyj przycisku Wstecz.

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie zegarka.
 2. Aby odrzucić przychodzące połączenie wciśnij ikonę czerwonej słuchawki na ekranie zegarka.
 3. Do regulacji głośności podczas połączenia użyj przycisków +/- wyświetlających się na ekranie w czasie rozmowy.
 4. Aby się rozłączyć użyj czerwonej ikony słuchawki.

Aparat

 1. Aby przejść do funkcji robienia zdjęć znajdź i wybierz menu “Aparat” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. W celu zrobienia zdjęcia kliknij w zieloną ikonę aparatu.

Połączenie alarmowe

 1. Aby wykonać połączenie alarmowe wciśnij i przytrzymaj przez 5 s. przycisk SOS.

Czat

 1. Przejdź do ekranu Chat (przesuwając palcem w prawo lub w lewo). Jeśli zegarek w tym momencie odebrał wiadomość, kliknięcie w nią spowoduje przeniesienie do ekranu Chat.
 2. Aby ponownie zobaczyć ostatnią wiadomość, którą otrzymał zegarek wciśnij zielony przycisk “nowa wiadomość” na ekranie.
 3. W celu rozpoczęcia nagrywania wiadomości głosowej wciśnij i przytrzymaj przycisk “przytrzymaj” z ikoną mikrofonu na ekranie.
 4. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość puść przycisk “przytrzymaj”.
 5. Minimalna długość wiadomości głosowej to 2 sekundy (blokada przed przypadkowym wysyłaniem wiadomości).
 6. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 15 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie.

Zdjęcia

 1. Znajdź i wybierz menu “Zdjęcia” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w wyświetlony plik – pojawi się opcja podglądu zdjęcia, wysłania do aplikacji Control Center lub usunięcia.

Informacje techniczne

Model: Child Watch NEMO

Moduł GSM: 850/900/1800/1900MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Procesor: MTK2503

Karta SIM: TAK/ microSIM

Wodoszczelność:  IP 67

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, przekątna 1.30”

Zasilanie: wbudowany akumulator 405 mAh Li-Ion

Czas ładowania: około 1 godziny

Czas czuwania: do 100 godzin 

Czas pracy: 20-30 godzin

Wymiary tarczy: 39,35x46x15,6 mm

Waga: 44 g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: fioletowy, niebieski, różowy, czarny

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP 67. Oznacza ona, że smartwatch jest odporny na: zachlapania, lekki deszcz oraz przypadkowe lub celowe (ale chwilowe) zanurzenie w wodzie. Aby smartwatch zachował deklarowaną wodoszczelność, wszystkie uszczelnienia muszą być w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.

Warunki gwarancji

Pełne warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną, znajdują się tutaj.