Pocket Tracker Maxi

Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 

Aby zachować wyższą odpornośc na działanie wody urządzenie wyposażone zostało w moduł zewnętrznego ładowania magnetycznego. W celu naładowania urządzenia skorzystaj z dołączonego do zestawu kabla ładującego:

1. Podłącz kabel do adaptera sieciowego USB lub do innego portu USB (np. w komputerze). Zalecany prąd ładowania to 5V/1A. Sugerujemy skorzystanie z ładowarki sieciowej CALMEAN Power Adapter (sprzedawana osobno)

2. Podłącz urządzenie do kabla ładującego tak, aby złote piny stykały się ze sobą. Magnesy zamontowane w zakończeniu kabla pomogą odpowiednio przyłożyć go do urządzenia.

4. Urządzenie potwierdzi ładowanie zapalając diodę LED na obudowie.

Jeżeli urządzenie jest wyłączone, włączy się chwilę po podłączeniu do ładowania. Czas ładowania urządzenia to około 2h.

 

Sygnalizacja dźwiękowa, świetlna i wibracje

Pocket Tracker Maxi sygnalizuje różne działania za pomocą diody LED w obudowie, wibracji oraz krótkich sygnałów dźwiękowych:

1. Włączenie urządzenia: zapalenie diody LED, wibracja oraz sygnał dźwiękowy o coraz wyższych tonach.

2. Wyłączenie urządzenia: wibracja oraz sygnał dźwiękowy o coraz niższych tonach

3. Sprawdzenie, czy urządzenie jest włączone: wciśnij krótko przycisk ON/OFF. Jeśli urządzenie jest włączone dioda LED zapali się na chwilę

 

Włączanie/Wyłączanie urządzenia

 1.  W celu włączenia urządzenia przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk
  ON/OFF. O włączeniu świadczy sygnał świetlny i dźwiękowy.
 2. Zarejestrowane urządzenia posiadają blokadę przed przypadkowym wyłączeniem. Aby wyłączyć urządzenie zaloguj się na swoje konto CALMEAN (na www.panel.calmean.com lub w aplikacji mobilnej CALMEAN Control Center). Znajdziesz tam przycisk wyłączania urządzenia (w aplikacji mobilnej po wybraniu “więcej opcji” u dołu ekranu”, a w wersji WWW obok nazwy profilu)

Połączenie SOS

Naciśnij przycisk SOS z boku urządzenia przez około 3 sekundy aby zadzwonić bezpośrednio na numer alarmowy ustawiony w systemie CALMEAN podczas rejestracji. Do wszystkich opiekunów wyślemy również powiadomienie.

Pocket Tracker Maxi posiada mikrofon i głośnik, aby umożliwić przeprowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym.

 

 

Karta SIM i numer ID

 1. Po wewnętrznej stronie pudełku znajduje się numer ID urządzenia
 2. Aby dostać się do karty SIM (np. jeżeli chcesz ją wymienić na własną) zdejmij pokrywę z tyłu urządzenia odkręcając śrubkę. Następnie delikatnie podważ wieczko.
 3. Przesuń metalową klatkę karty SIM w bok do pozycji “Open” i otwórz ją. Możesz przechylić urządzenie aby karta wypadła. Zwróć uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
 4. UWAGA – przy zamykaniu pokrywy zwróć uwagę na uszczelkę aby nie dopuścić do rozszczelnienia urządzenia.

Nasłuch

 1. Urządzenie może działać w trybie nasłuchu. Aby ją aktywować skorzystaj z aplikacji CALMEAN Control Center:
 2. Na ekranie głównym wybierz właściwy profil urządzenia (jeśli masz więcej niż jedno urządzenie CALMEAN)
 3. Wybierz „Nasłuch” na dolnym pasku menu
 4. Poczekaj aż aplikacja odpowiednio skonfiguruje urządzenie oraz wywoła połączenie głosowe na numer urządzenia – wtedy zadzwoń na urządzenie.
 5. Pocket Tracker automatycznie odbierze połączenie, możesz nasłuchiwać co dzieje się wokół niego (zalecamy wyłączenie mikrofonu w telefonie, pet tracker posiada głośnik i działa jak telefon w trybie głośnomówiącym).

Reset

Jeżeli Pocket Tracker Maxi przestanie działać prawidłowo możesz go zresetować wciskając przycisk “reset” z boku urządzenia. Nie zalecamy częstego resetowania urządzenia, a jego ewentualne nieprawidłowe działanie sugerujemy zgłosić do Biura Obsługi Klienta.

 

Informacje techniczne

Model: Pocket Tracker Maxi

Moduł GSM: 900/1800 MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Karta SIM: TAK/ nano SIM

Materiał: plastik

Zasilanie: wbudowany akumulator 1000 mAh

Czas ładowania: około 2 godzin

Czas czuwania: do 5 dni

Czas pracy: 40-60 godzin

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: czarny

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada atest IP67 (odporność na zakurzenie i strumienie wody). Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej -20°C i powyżej 70°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.