Pocket Tracker Mini

Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

1. Podłącz kabel microUSB, który znajdziesz w pudełku do adaptera sieciowego USB lub do innego portu USB (np. w komputerze). Zalecany prąd ładowania to 5V/1A. Sugerujemy skorzystanie z ładowarki sieciowej CALMEAN Power Adapter (sprzedawana osobno)

2. Podłącz urządzenie do kabla ładującego.

4. Urządzenie potwierdzi ładowanie zapalając diodę LED na obudowie.

Jeżeli urządzenie jest wyłączone, włączy się chwilę po podłączeniu do ładowania. Czas ładowania urządzenia to około 2h.

 

Włączanie/Wyłączanie urządzenia

 1.  W celu włączenia urządzenia przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk
  ON/OFF na środku obudowy. O włączeniu świadczy sygnał świetlny i dźwiękowy.
 2. Zarejestrowane urządzenia posiadają blokadę przed przypadkowym wyłączeniem. Aby wyłączyć urządzenie zaloguj się na swoje konto CALMEAN (na www.panel.calmean.com lub w aplikacji mobilnej CALMEAN Control Center). Znajdziesz tam przycisk wyłączania urządzenia (w aplikacji mobilnej po wybraniu “więcej opcji” u dołu ekranu”, a w wersji WWW obok nazwy profilu)

Połączenie SOS

Naciśnij przycisk SOS przez około 3 sekundy aby zadzwonić bezpośrednio na numer alarmowy ustawiony w systemie CALMEAN podczas rejestracji. Do wszystkich opiekunów wyślemy również powiadomienie.

Pet Tracker Mini posiada mikrofon i głośnik, aby umożliwić przeprowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym.

 

 

Karta SIM i numer ID

 1. Po wewnętrznej stronie pudełku znajduje się numer ID urządzenia
 2. Aby dostać się do karty SIM (np. jeżeli chcesz ją wymienić na własną) podważ silikonową osłonę wejścia SIM
 3. Wciśnij kartę lekko do środka aby zwolnić blokadę, karta powinna wysunąć się z urządzenia.
 4. Włóż nową kartę zwracając uwagę na jej poprawną pozycję (po poprawnym włożeniu karta powinna lekko kliknąć)

Nasłuch

 1. Urządzenie może działać w trybie nasłuchu. Aby ją aktywować skorzystaj z aplikacji CALMEAN Control Center:
 2. Na ekranie głównym wybierz właściwy profil urządzenia (jeśli masz więcej niż jedno urządzenie CALMEAN)
 3. Wybierz „Nasłuch” na dolnym pasku menu
 4. Poczekaj aż aplikacja odpowiednio skonfiguruje urządzenie oraz wywoła połączenie głosowe na numer urządzenia – wtedy zadzwoń na urządzenie.
 5. Pet Tracker automatycznie odbierze połączenie, możesz nasłuchiwać co dzieje się wokół niego (zalecamy wyłączenie mikrofonu w telefonie, pet tracker posiada głośnik i działa jak telefon w trybie głośnomówiącym).

Regulowanie obroży

Pet Tracker Maxi sprzedawany jest w zestawie z obrożą (do wyboru przy zakupie rozmiary: S/M oraz L/XL). Aby wyregulować obwód obroży należy podważyć element przy zapięciu oraz przeciągnąć pasek w odpowiednią stronę.

 

Informacje techniczne

Model: Pocket Tracker Mini

Moduł GSM: 900/1800 MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Karta SIM: TAK/ micro SIM

Materiał: plastik

Zasilanie: wbudowany akumulator 450 mAh

Czas ładowania: około 1.5 godziny

Czas czuwania: do 4 dni

Czas pracy: do 40 godzin

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: czarny

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada atest IP67 (odporność na zakurzenie i strumienie wody). Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.