Działanie Urządzenia

Poniżej znajdziesz wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Kabel zasilający podłącz do ładowarki, a następnie do źródła prądu.
 2. Przyłóż dołączony kabel magnetyczny do styków na tylnej obudowie zegarka.
 3. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii poprzez podświetlenie ekranu.
 4. Po ładowaniu, odłącz kabel od źródła prądu, żeby uniemożliwić jego przypadkowe zetknięcie z metalowymi częściami w pobliżu zegarka.

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek wyłącza podświetlenie ekranu.
 2. Aby przejść do tarczy zegarka wciśnij krótko przycisk główny

Poruszanie się po menu

 1. Aby przejść do menu naciśnij przycisk główny.
 2. Aby poruszać się po menu naciskaj przycisk główny dopóki pojawi się żądana funkcja.

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij przycisk główny.
 2. Aby się rozłączyć wciśnij przycisk główny.

Połączenie alarmowe

 1. Aby wykonać połączenie alarmowe wciśnij i przytrzymaj przez 5 s. przycisk SOS (Włącz/wyłącz).

Przypomnienie o lekach

 1. Ustaw w aplikacji lub panelu kontrolnym przypomnienie.
 2. Alarmy uruchamiają się automatycznie zgodnie z ustawionym harmonogramem.
 3. Treść alarmu to nagrana przez opiekuna wiadomość głosowa. Zalecamy nagrać pełne zdanie zawierające nazwę leku i dawkę np. “Weź lek [nazwa leku], dwie tabletki i koniecznie popij wodą”.

Czujnik upadku

 1. Aby uruchomić wykrywanie upadku przez opaskę, przełącz odpowiednią opcję w aplikacji w zakładce ustawienia oraz ustaw stosowny poziom czułości z trzech dostępnych. 
 2. Gdy opaska wykryje upadek zostanie odtworzony komunikat głosowy, w tym czasie można odwołać alarm naciskając przycisk główny.
 3. W aplikacji połączonej z urządzeniem zostanie wyświetlone stosowne powiadomienie o upadku
 4. Opaska wykona połączenie alarmowe do kontaktów głównych. Połączenie będzie wykonywane do skutku, w przypadku wpisania dwóch numerów SOS opaska będzie przełączała pomiędzy nimi aż do uzyskania połączenia.
 5. Z uwagi na to, że poczta głosowa jest traktowana jako połączenie zalecamy wyłączenie poczty głosowej. 

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki.
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się karta SIM.
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk główny.
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego.

Godzina i Data

 1. Na ekranie głównym wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia.
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu.

Pomiary zdrowia

 1. Opaska może mierzyć ciśnienie, puls saturację i temperaturę.
 2. Pomiar jest wynikiem przybliżonym obarczonym błędem pomiaru i służy wyłącznie w celu informacyjnym.
 3. Aby uruchomić pomiar wybierz stosowną funkcję pomiaru w menu zegarka.
 4. Po udanym pomiarze wynik wyświetli się na ekranie opaski oraz w aplikacji opiekuna.

Książka kontaktów

 1. Kontakty wyświetlane są w menu w kolejności jakiej wyświetlają się w aplikacji opiekuna począwszy od numerów SOS.
 2. W celu nawiązania połączenia telefonicznego wybierz właściwy kontakt z listy i przyciśnij długo przycisk główny.

Czat

 1. Znajdź i wybierz w menu “Czat głosowy” (patrz – Poruszanie się po menu). 
 2. W celu rozpoczęcia nagrywania wiadomości głosowej wciśnij i przytrzymaj przycisk główny.
 3. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość naciśnij ponownie przycisk główny.
 4. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 10 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie.

Czytnik godziny i ekranu

 1. Aby uruchomić czytnik godziny lub czytnik ekranu przełącz odpowiednią opcję w aplikacji w zakładce ustawienia.
 2. Czytnik godziny odczytuje aktualną godzinę w języku polskim po podświetleniu ekranu.
 3. Czytnik ekranu odczytuje aktualnie wyświetlaną zawartość menu.
 4. Oba czytniki pomagają w nawigacji urządzeniem niedowidzącym i niewidomym seniorom.

Informacje techniczne

Model: Senior Band

GSM: 850/900/1800/1900mHz

LTE: B1 B3 B7 B8 B38 B39 B40 B41

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Karta SIM: TAK/ nanoSIM

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, przekątna 1″

Wymiary: 30x58x14 mm

Gwarancja: 12 miesięcy 

Czas pracy: 20 godzin

Zasilanie: wbudowany akumulator 600 mAh Li-Ion

Czas ładowania: około 2 godzin

Czas czuwania: do 2 dni 

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP 67. Oznacza ona, że smartwatch jest odporny na: zachlapania, lekki deszcz oraz przypadkowe lub celowe (ale chwilowe) zanurzenie w wodzie. Aby smartwatch zachował deklarowaną wodoszczelność, wszystkie uszczelnienia muszą być w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.

Warunki gwarancji

Pełne warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną, znajdują się tutaj.