Działanie Urządzenia

Poniżej znajdziesz wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Kabel zasilający podłącz do ładowarki, a następnie do źródła prądu.
 2. Przyłóż dołączony kabel magnetyczny do styków na tylnej obudowie zegarka.
 3. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii poprzez podświetlenie ekranu.
 4. Po ładowaniu, odłącz kabel od źródła prądu, żeby uniemożliwić jego przypadkowe zetknięcie z metalowymi częściami w pobliżu zegarka.

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki.
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się karta SIM.
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk Włącz/Wyłącz.
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego.

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek wyłącza podświetlenie ekranu.
 2. Aby przejść do tarczy zegarka wciśnij krótko przycisk Włącz/Wyłącz
 3. Aby wyłączyć ekran wciśnij jeszcze raz przycisk Włącz/Wyłącz.

Poruszanie się po menu

 1. Aby przejść do menu przesuń palcem po ekranie w lewą stronę lub naciśnij krótko koronkę (obrotowy przycisk).
 2. Aby poruszać się po menu przesuń palcem po ekranie.
 3. Aby przejść do poprzedniego ekranu przesuń od lewej krawędzi ekranu w prawo lub naciśnij przycisk SOS.

Styl menu

 1. W widoku menu naciśnij szybko dwukrotnie koronkę (obrotowy przycisk).

Godzina i Data

 1. Na ekranie głównym wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia.
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu.

Zmiana tarczy zegara

 1. Po wygaszeniu ekranu zegarka i ponownym podświetleniu przyciskiem Włącz/Wyłącz pojawi się ekran z tarczą zegara.
 2. Aby zmienić tarczę zegarka naciśnij i przytrzymaj obecnie ustawioną tarczę, następnie poruszając się w prawo i w lewo wybierz nową tarczę i potwierdź wybór naciskając raz na wybraną tarczę.

Pomiary zdrowia

 1. Znajdź i wybierz w menu “Pomiar zdrowia” (patrz – Poruszanie się po menu).
 2. Naciśnij przycisk start i poczekaj na wyniki pomiaru.
 3. Pomiar jest wynikiem przybliżonym obarczonym błędem pomiaru i służy wyłącznie w celu informacyjnym.
 4. Pomiary można również wywoływać w aplikacji w zakładce zdrowie.

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie zegarka.
 2. Aby odrzucić przychodzące połączenie wciśnij ikonę czerwonej słuchawki na ekranie zegarka lub przyciśnij krótko przycisk Włącz/Wyłącz.
 3. Aby się rozłączyć użyj czerwonej ikony słuchawki lub przyciśnij krótko przycisk Włącz/Wyłącz.

Książka kontaktów

 1. Aby przejść do książki kontaktów znajdź i wybierz w menu “Kontakty” (patrz – Poruszanie się po menu).
 2. Po liście kontaktów poruszaj się przesuwając ekran w lewo lub prawo.
 3. W celu nawiązania połączenia telefonicznego wybierz i wciśnij właściwy kontakt z listy.
 4. Aby wyjść z książki kontaktów użyj przycisku przesuń palcem od dolnej krawędzi w górę ekranu lub naciśnij krótko dowolny przycisk fizyczny.

Połączenie alarmowe

 1. Aby wykonać połączenie alarmowe wciśnij i przytrzymaj przez 5 s. przycisk SOS (Włącz/wyłącz).

Tryb „nie przeszkadzać”

 1. Aby uruchomić tryb „nie przeszkadzać” należy kliknąć w aplikacji Control Center ikonkę kłódki u dołu ekranu. W przypadku panelu w wersji webowej można to zrobić poprzez kliknięcie kłódki w prawym górnym rogu — kłódka zamknięta oznacza włączony tryb, kłódka otwarta oznacza, że tryb jest wyłączony.

Czat

 1. Znajdź i wybierz w menu “Czat” (patrz – Poruszanie się po menu). 
 2. W celu rozpoczęcia nagrywania wiadomości głosowej wciśnij i przytrzymaj niebieski przycisk “Przytrzymaj” z ikoną mikrofonu na ekranie.
 3. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość puść przycisk.
 4. Minimalna długość wiadomości głosowej to 2 sekundy (blokada przed przypadkowym wysyłaniem wiadomości).
 5. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 15 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie.
 6. Użytkownik ma również możliwość wysłania zdjęć. W tym celu należy przejść do galerii, wybrać zdjęcie i nacisnąć przycisk udostępniania w prawym górnym rogu ekranu.

Pogoda

 1. By sprawdzić prognozę pogody, w widoku tarczy zegara przesuń palcem od dolnej krawędzi w górę ekranu. 

Alarm

 1. Ustaw w aplikacji lub panelu kontrolnym plan lekcji.
 2. Alarmy uruchamiają się automatycznie zgodnie z ustawionym harmonogramem.
 3. Aby podejrzeć na zegarku ustawione alarmy znajdź i wybierz w menu “Alarm”.

Informacje techniczne

Model: Senior Watch

LTE: 2100/1900/1800/2600/900/800 MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Procesor: ASR3603S

Karta SIM: TAK/ nanoSIM

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, przekątna 1.69″

Wymiary: 47.8x38x13.6 mm

Gwarancja: 12 miesięcy 

Czas pracy: 40-45 godzin

Zasilanie: wbudowany akumulator 550 mAh Li-Ion

Czas ładowania: około 2 godzin

Czas czuwania: do 4 dni 

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP 67. Oznacza ona, że smartwatch jest odporny na: zachlapania, lekki deszcz oraz przypadkowe lub celowe (ale chwilowe) zanurzenie w wodzie. Aby smartwatch zachował deklarowaną wodoszczelność, wszystkie uszczelnienia muszą być w oryginalnym, nienaruszonym stanie. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.

Warunki gwarancji

Pełne warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną, znajdują się tutaj.