Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Umieść klips z kablem zasilającym na kopercie zegarka.
 2. Upewnij się, że styki z klipsa dobrze przylegają do styków na kopercie z tyłu zegarka.
 3. Kabel zasilający z klipsem podłącz delikatnie do ładowarki, a następnie do źródła prądu.
 4. Zegarek zasygnalizuje ładowanie baterii odpowiednią animacją.

Włączanie zegarka

 1. Upewnij się, że zegarek jest naładowany, jeżeli nie – podłącz urządzenie do ładowarki
 2. Upewnij się że w zegarku znajduje się właściwa karta SIM (wymagania karty SIM znajdziesz tutaj).
 3. Przytrzymaj dłużej przycisk Włącz/Wyłącz
 4. Poczekaj na sygnał dźwiękowy i wyświetlenie ekranu głównego

Włączanie/Wyłączanie ekranu

 1. Aby oszczędzać baterię zegarek po pewnym czasie wygasi ekran.
 2. Aby włączyć ekran wciśnij krótko dowolny przycisk.
 3. Aby wyłączyć ekran wciśnij krótko przycisk wyłączania.

Pulsometr

 1. W celu zmierzenia pulsu znajdź ikonę “Pulsometr” przesuwając ekran zegarka w prawo lub w lewo.
 2. Kliknięcie w ikonę “Pulsometr” spowoduje rozpoczęcie mierzenia pulsu.
 3. Aby odczyt był prawidłowy przytrzymaj nieruchomo zegarek na ręku. Mierzenie pulsu trwa 30 s.

Krokomierz

 1. Aby przejść do krokomierza znajdź i wybierz menu „Krokomierz” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu podejrzenia ilości wykonanych kroków.

Godzina i Data

 1. Na ekranie głównym wskazywana jest godzina, data i dzień tygodnia.
 2. Dane są synchronizowane automatycznie po podłączeniu urządzenia do systemu CALMEAN, nie ma konieczności manualnego ustawiania czasu.
 3. Po wygaszeniu ekranu zegarka i ponownym podświetleniu (każdym przyciskiem)  pojawi się ekran z tarczą analogową.
 4. Aby ponownie wrócić do ekranu głównego z datą i godziną wciśnij przycisk Wstecz.

Wybierz numer

 1. W celu wykonania połączenia telefonicznego na dowolny nr telefonu nie zapisany w kontaktach znajdź i uruchom opcję “Wybierz numer”.
 2. Wprowadź numer telefonu przy pomocy klawiatury cyfrowej wyświetlonej na ekranie.
 3. Następnie wciśnij zielony przycisk słuchawki.

Czujnik zdjęcia zegarka z ręki

 1. Czujnik zdjęcia zegarka z ręki znajduje się z tyłu urządzenia, tak aby przylegał do ręki seniora.
 2. Jest to czujnik optyczny. Wykrycie źródła światła oznacza zdjęcie zegarka z ręki.
 3. Aby zapewnić jak najlepsze działanie czujnika należy systematycznie sprawdzać, czy szybka zabezpieczająca czujnik nie uległa zabrudzeniu.

Dźwięki

 1. W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności zegarka znajdź i wybierz z menu ikonę “Dźwięki”.
 2. Po jej kliknięciu przyciskami +/- będziesz miał możliwość regulacji głośności urządzenia.

Książka kontaktowa

 1. Aby przejść do książki kontaktów znajdź i wybierz menu „Kontakty” przesuwając palcem po ekranie w prawą lub w lewą stronę.
 2. Kliknij w ikonę w celu wejścia do listy zapisanych kontaktów.
 3. Wybierz właściwy nr telefonu przesuwając strzałkami na ekranie w prawo lub w lewo.
 4. W celu nawiązania połączenia telefonicznego wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie.
 5. Aby zakończyć połączenie wciśnij ikonę czerwonej słuchawki na ekranie.
 6. Aby wyjść z książki kontaktów użyj przycisku Wstecz.

Rozmowa telefoniczna

 1. Aby odebrać przychodzące połączenie wciśnij ikonę zielonej słuchawki na ekranie zegarka.
 2. Aby odrzucić przychodzące połączenie wciśnij ikonę czerwonej słuchawki na ekranie zegarka.
 3. Do regulacji głośności podczas połączenia użyj przycisków +/- wyświetlających się na ekranie w czasie rozmowy.
 4. Aby się rozłączyć użyj czerwonej ikony słuchawki.

Połączenie alarmowe

 1. Aby wykonać alarmowe połączenie na kontakt główny wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS przez min. 5 s.

Czat

 1. Przejdź do ekranu Chat (przesuwając palcem w prawo lub w lewo). Jeśli zegarek w tym momencie odebrał wiadomość, kliknięcie w nią spowoduje przeniesienie do ekranu Chat.
 2. Aby ponownie zobaczyć ostatnią wiadomość, którą otrzymał zegarek wciśnij zielony przycisk “nowa wiadomość” na ekranie.
 3. W celu rozpoczęcia nagrywania wiadomości głosowej wciśnij i przytrzymaj przycisk “przytrzymaj”.
 4. Aby zakończyć nagrywanie i wysłać wiadomość puść przycisk “przytrzymaj”.
 5. Minimalna długość wiadomości głosowej to 2 sekundy (blokada przed przypadkowym wysyłaniem wiadomości).
 6. Maksymalna długość wiadomości głosowej to 15 sekund – po tym czasie dotychczasowe nagranie zostanie wysłane automatycznie.

Informacje techniczne

Model: Child Watch Touch V80, 1.22

Moduł GSM: 900/1800MHz

Lokalizator: GPS + LBS + WiFi

Procesor: MTK2503

Karta SIM: TAK/ microSIM

Materiał: silikon, plastik

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy, przekątna 1.22”

Zasilanie: wbudowany akumulator 400 mAh Li-Ion

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Czas czuwania: do 100 godzin 

Czas pracy: 20-30 godzin

Wymiary tarczy: 41x33x17 mm

Waga: 37 g

Gwarancja: 12 miesięcy

Kolor: pomarańczowy, niebieski, różowy, czarny

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Urządzenie, jak również wszystkie jego komponenty, nie może być traktowane jako urządzenie medyczne i nie może zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Wskazania urządzenia, w tym wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne. W związku z tym firma Camo Code nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ciecze i płyny

Urządzenie nie posiada atestu odporności na ciecze i pyły. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z cieczą. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0°C i powyżej 40°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.