CALMEAN Vehicle Battery Big

Działanie Urządzenia

Poniżej przedstawione są wskazówki jak korzystać z urządzenia. W celu zapoznania się z funkcjami systemu (na przykład jak działa i jakie wykorzystujemy sposoby lokalizowania, strefy, powiadomienia itd.) przejdź do Instrukcji Obsługi Systemu CALMEAN.

Ładowanie urządzenia

 1. Otwórz osłonę wejścia microUSB
 2. Podłącz kabel do adaptera sieciowego USB lub do innego portu USB (np. w komputerze). Zalecany prąd ładowania to 2A. Sugerujemy skorzystanie z ładowarki sieciowej CALMEAN Power Adapter (sprzedawana osobno)
 3. Podłącz kabel do lokalizatora
 4. Podczas ładowania jedna z diod LED podświetla się na czerwono.

Diody LED

Urządzenie posiada 3 diody LED: Żółtą, Czerwoną i Niebieską. Sygnalizują one stan pracy podzespołów urządzenia.

 1. Dioda Żółta sygnalizuje status połączenia z siecią operatora komórkowego:
  1. Ciągłe świecenie (poza trybem standby) oznacza połączenie z siecią
  2. Migotanie oznacza poszukiwanie sieci
  3. Wyłączona dioda żółta oznacza brak sygnału GSM
 2. Dioda niebieska sygnalizuje sygnał GPS:
  1. Ciągłe świecenie oznacza stały sygnał GPS
  2. Migotanie oznacza poszukiwanie sygnału GPS
  3. Wyłączona dioda niebieska oznacza brak sygnału GPS

  4. Dioda czerwona sygnalizuje ładowanie:

  1. Zapalona dioda czerwona oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania
  2. Wyłączona dioda czerwona oznacza zatrzymanie ładowania

Wyłączanie/Tryb StandBy

 1. Aby włączyć urządzenie wciśnij przycisk Włączania pod klapką (sprawdź jego umiejscowienie na rysunku). Pamiętaj, że po każdym naładowaniu urządzenia należy je włączyć ręcznie!
 2. Aby oszczędzać baterię, lokalizator automatycznie przechodzi w tryb stand-by w momencie nieużywania (bezruchu).
 3. Wyjście ze stanu standby następuje również automatycznie, w momencie gdy urządzenie poruszy się (tj. gdy pojazd w którym znajduje się urządzenie poruszy się, lub gdy ktoś manipuluje przy urządzeniu).
 4. Podczas trybu standby, diody LED w urządzeniu nie świecą się.

Karta SIM i numer ID

 1. Numer ID znajdziesz po wewnętrznej stronie pudełka.
 2. Aby dostać się do karty SIM należy odsłonić gumową osłonę.
 3. W urządzeniu zainstalowana jest fabryczna karta SIM od CALMEAN (operator: T-Mobile), rozmiar micro-sim
 4. UWAGA – zawsze zwracaj szczególną uwagę, czy gumowa osłona karty SIM jest prawidłowo zamocowana: powinna ściśle przylegać do gniazda, nie mieć tzw. podwiniętych brzegów, nie wystawać, oraz być nieruchoma i stabilna.

Miejsce montażu w pojeździe

Przy wyborze miejsca ukrycia lokalizatora, należy zwrócić uwagę:

 • Czy sygnały GPS i LBS nie będą tłumione – może to nastąpić szczególnie między przegrodami metalicznymi, wówczas należy znaleźć inne miejscy
 • Czy inne urządzenia elektroniczne obecne w pojeżdzie (radar cofania, kamery, wzmacniacze audio, etc) – nie zakłócają pracy lokalizatora. Najlepiej umieścic lokalizator w oddali od tego typu urządzeń
 • Czy pojazd nie ma metalicznych powłok ochrony termicznej na szybach – moga one również tłumić i uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia. Wówczas poszukać miejsca lokalizacji poza pasażerskim wnętrzem pojazdu
 • Nie montować w pobliżu miejsca instalacji i pracy poduszki/kurtyny powietrznej lub innych systemów ochrony pasażerów
 • Zamontować w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się lokalizatora, najlepiej poprzez użycie silnych dwustronnych taśm klejących lub opasek montażowych
 • Miejsce montażu musi być suche i nie narażać urządzenia na wilgoć, wysoką temperaturę ani brud

Instalacja urządzenia

 1. Urządzenie należy zamontować w miejscu suchym, niewidocznym dla postronnych obserwatorów, i możliwie trudno dostępnym dla intruzów (lecz umożliwiającym wyjmowanie urządzenia, gdy nie będzie na stałe podpiete do źródła zasilania).
 2. Urządzenie posiada silne wewnątrzne magnesy, ułatwiające montaż do elementów nadwozia/podwozia pojazdu.
 3. Urządzenie można podłączyć do stałego źróła zasilania (np. przy wykorzystaniu gniazda USB znajdującego się w pojeździe).

Informacje techniczne

Model: Vehicle Battery Mini 2

Moduł GSM: 900/1800 MHz 

Lokalizator: GPS + LBS

Karta SIM: TAK/ microSIM

Materiał: plastik

Zasilanie: wbudowany akumulator 1.500 maH

Kolor: czarny

Gwarancja: 12 miesięcy (bateria 6 miesięcy)

Czas ładowania: 3 h

Czas pracy: do 7 dni lub do 1.500 km trasy przy prędkości autostradowej

Czas pracy standby: do 20 dni

Bezpieczeństwo i informacje dodatkowe

Prawidłowe usuwanie sprzętu (zużyty sprzęt elektroniczny

Oznaczenie umieszczone na produkcie albo w tekstach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi przedmiotami pochodzącymi z gospodarstwa domowego po okresie jego przydatności do użycia. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innych rodzajów odpadów oraz odpowiedzialny recycling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Usterki i serwis

Do oceny wad oraz naprawy produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o. Naprawy w nieautoryzowanych punktach serwisowych, zmiany konstrukcyjne lub modyfikacje wykonane we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, brakującego elementu urządzenia lub zestawu należy niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Podejmowanie samodzielnej próby ingerencji w urządzenie, która spowoduje uszkodzenie mechaniczne urządzenia lub inne jego uszkodzenie skutkuje utratą gwarancji.

Nakazy i ograniczenia

Urządzenie wyposażone jest w moduł telefonu. Należy bezwględnie stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w danym miejscu (np. w samolotach, w szpitalach, na stacjach benzynowych), ponieważ mogą one zakłócać pracę innych urządzeń.

Ciecze i płyny

Urządzenie nie jest wodoszczelne, należy zwracać uwagę żeby było montowane w miejscach nie narażonych na wodę i wilgoć. Więcej informacji o wyłączeniach z gwarancji w Warunkach Gwarancji załączonych do urządzenia.

Temperatury

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej -20°C i powyżej 55°C ) gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora, układów optyki bądź innych elementów konstrukcyjnych.