Kiedy dziecko może zacząć samo chodzić do szkoły?

Wielu rodziców zadaje pytania dotyczące tego, kiedy dziecko jest już na tyle duże, że można pozwolić na jego samodzielny powrót ze szkoły do domu i na pójście do szkoły? Kiedy niepełnoletnie rodzeństwo może odbierać młodsze dzieci ze szkoły czy z przedszkola? Czy przepisy mówią coś na ten temat, a jeśli tak, to jak można zorganizować bezpieczny powrót dzieci ze szkoły bez asysty osoby dorosłej?

Przepisy prawa o samodzielnym poruszaniu się nieletnich po ulicach

Kodeks cywilny podaje definicję osoby nieletniej czy też małoletniej. Zgodnie z przepisami, pełnoletniość uzyskuje się z chwilą ukończenia 18 lat, a do tego czasu to rodzice lub opiekunowie prawni są uprawnieni i zarazem zobowiązani do tego, by zapewnić dziecku opiekę oraz kontrolę rodzicielską.

Właściwie Kodeks cywilny wyróżnia dwie kategorie małoletnich, tj.:

  • Dzieci przed ukończeniem 13. roku życia.
  • Dzieci pomiędzy 13. a 18. rokiem życia.

Poniżej 13 lat dzieci nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych, a pomiędzy 13. a 18. rokiem życia nabywają ograniczoną zdolność. Mogą więc wówczas bez zgody rodzica zawierać umowy, które zalicza się do grona umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Czy w tym wieku dziecko może już swobodnie poruszać się po ulicach miast? W Kodeksie cywilnym nie ma o tym mowy.

Z kolei w Prawie o ruchu drogowym w art. 43 ustawodawca ustalił, że z drogi samodzielnie mogą korzystać dzieci po ukończeniu 7. roku życia. Jeśli nie przekroczyły tej granicy wieku, to mogą być jej użytkownikami pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10. rok życia. Oznaczałoby to, że już pierwszoklasista może sam chodzić do szkoły i z niej wracać, a młodsze dzieci mogą poruszać się po mieście ze starszym rodzeństwem, które ma co najmniej 10 lat. Od tej zasady istnieją wyjątki np. w strefach zamieszkania takie ograniczenia wiekowe w ogóle nie obowiązują.

Decydują rodzice lub opiekunowie prawni

W praktyce to nie prawo, ale subiektywne odczucia rodziców w kwestii odpowiedzialności i samodzielności ich dzieci decydują o tym, czy pozwolą im samemu chodzić do i ze szkoły do domu. W placówkach edukacyjnych najczęściej w młodszych klasach rodzice powinni zadeklarować wychowawcy, czy godzą się na samodzielny powrót dziecka do domu. Wystarczy złożyć, najczęściej na ręce wychowawcy, stosowne oświadczenie o tym fakcie, w którym biorą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pociechy w czasie powrotu do domu.

Jak zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo w takiej sytuacji, gdy w drodze powrotnej ze szkoły są narażone na wiele niebezpieczeństw? Przydatny okazuje się smartwatch dla dziecka lub smartfon z włączoną geolokalizacją.

Nowoczesne gadżety ułatwiające sprawowanie kontroli nad dzieckiem

Kiedy dziecko po raz pierwszy wyrusza samo do szkoły, rodzice mogą odczuwać uzasadnione zdenerwowanie. W takich sytuacjach przydaje się smartwatch dla dziecka, który pozwoli na zlokalizowanie użytkownika w dowolnym momencie. Rodzic wie wtedy, gdzie dziecko się znajduje. Co kupić? Zegarek z lokalizatorem czy smartfon? Najlepiej dwa w jednym, czyli taki smartwatch jak Calmean, który pozwala na lokalizację dziecka, ale i na wykonywanie czy odbieranie połączeń głosowych. Wyposażamy go w kartę SIM, która czyni z niego wielofunkcyjne urządzenie. Jak wybrać smartwatch dla dziecka? Zwrócić trzeba uwagę na dokładność lokalizacji, możliwość obsługi lokalizowania dziecka w aplikacji na telefonie rodzica, jak również na jego dodatkowe funkcje. Smartwatch Calmean daje możliwość nasłuchu w otoczeniu dziecka, dyskretnie, dzięki czemu można sprawdzić, gdzie i z kim jest nasza pociecha. Ponadto użytkownik może wezwać natychmiastową pomoc za pomocą jednego przycisku znajdującego się na urządzeniu.

 

 

Dodaj swoją ocenę
[Liczna głosów: 3 Średnia ocena: 5]